Regulamin zniżki dla aktywnych nauczycieli z legitymacją Szkoły Zen Reiki w Polsce

 

 1. Organizatorem akcji „zniżki dla aktywnych nauczycieli z legitymacją Szkoły Zen Reiki w Polsce” jest placówka oświatowa z Katowic pn. Szkoła Zen Reiki w Polsce oraz Piotr Dacjusz Górski z Tarnowa.
 2. Zniżki są przydzielana na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie i dotyczą produktów i usług dostępnych w sklepie internetowym Piotra Dacjusza Górskiego dostępnym pod adresem www.piotrgorski.pl/sklep.
 3. Zniżki przydzielane są na wybrane produkty z kategorii „Nauczyciel Reiki”, dostępnej pod adresem https://www.piotrgorski.pl/kategoria-produktu/nauczyciel-reiki/
 4. W akcji mogą wziąć udział nauczyciele – klienci, którzy posiadają legitymację Nauczyciela Metody Reiki wydaną przez Szkołę Zen Reiki w Polsce z zastrzeżeniem punktu 5.
 5. Przyznanie i zachowanie statusu „nauczyciel aktywny”.
  1. Do zniżki uprawnieni są nauczyciele – klienci, którzy w rozumieniu niniejszego Regulaminu są nauczycielami aktywnymi.
  2. Nauczycielem aktywnym jest Klient, który otrzymał legitymację Nauczyciela Metody Reiki i nie upłynęło od wydania legitymacji 12 miesięcy.
  3. Po upływie okresu 12 miesięcy status „nauczyciel aktywny” zmienia się na status „nauczyciel nieaktywny”.
  4. Przedłużenie statusu „nauczyciel aktywny” następuje, gdy Klient posiadający legitymację Nauczyciela Metody Reiki dokona zakupu przynajmniej jednego produktu lub usługi z kategorii „Nauczyciel Reiki” przed upływem utraty statusu „nauczyciela aktywnego”. Zakup musi być potwierdzony wpisaniem numeru legitymacji w pole „kod kuponu”, zatwierdzeniem i opłaceniem w terminie zamówienia.
  5. Każdy autoryzowany zakup produktu lub usługi z kategorii „Nauczyciel Reiki”, dostępnej pod adresem https://www.piotrgorski.pl/kategoria-produktu/nauczyciel-reiki/ przedłuża status „nauczyciel aktywny” o kolejne 12 miesięcy.
 6. Odnawianie statusu „nauczyciel aktywny” dla Klienta o statusie „nauczyciel nieaktywny”.
  1. Klient posiadający status „nauczyciel nieaktywny” może przywrócić sobie status „nauczyciel aktywny”.
  2. Przywrócenie statusu „nauczyciel aktywny” następuje na wniosek Klienta posiadającego status „nauczyciel nieaktywny” oraz legitymację Nauczyciela Metody Reiki, która została wydana przez Szkołę Zen Reiki w Polsce.
  3. Wiosek polega na wysłaniu prośby o ponowne nadanie statusu „nauczyciel aktywny” do właściciela sklepu pod adres e-mail: poczta@piotrgorski.pl.
  4. We wniosku należy podać imię, nazwisko oraz numer posiadanej legitymacji.
  5. Każdorazowo wniosek podlega jednorazowej opłacie weryfikacyjnej w wysokości 50 zł wpłacanej na rachunek bankowy Szkoły Zen Reiki w Polsce o numerze: 39 1090 2590 0000 0001 3255 7652.
  6. Weryfikacja i ponowne przyznanie statusu „nauczyciel aktywny” następuję w ciągu maksymalnie 14 dni od uiszczenia opłaty.
  7. Status „nauczyciel aktywny” przyznawany jest na okres kolejnych 12 miesięcy.
  8. Przedłużenie statusu „nauczyciel aktywny” następuje na zasadach opisanych w punkcie 5 podpunkty: c, d, e.
 7. Wysokość zniżek ustalana jest w procentach wspólnie przez organizatorów akcji „zniżki dla aktywnych nauczycieli z legitymacją Szkoły Zen Reiki w Polsce” i jest podawana na stronie sklepu w zakładce „Nauczyciel Reiki”.
 8. Podczas zakupów Klienta obowiązuje regulamin sklepu internetowego dostępny pod adresem https://www.piotrgorski.pl/informacje-prawne-organizacyjne/regulamin-sklepu-internetowego/.
 9. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Organizatorzy poinformują Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia, nie później niż 5 maja 2017 roku.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close