Szkoła Zen Reiki w Polsce

Szkoła Zen Reiki w Polsce
Pieczęć Szkoły Zen Reiki w Polsce z 2011 roku

Szkoła Zen Reiki w Polsce ™ została założona 3 września 2011 roku przez nauczyciela Piotra Dacjusza Górskiego. Celem Szkoły było przede wszystkim nauczanie technik medytacji i rozwoju osobistego jak również metod duchowego i naturalnego uzdrawiania w duchu reiki.

W roku 2016 Szkoła został zarejestrowana przez Ministra Edukacji Narodowej jako niepubliczna placówka systemu oświaty.

Dziś Szkoła inspiruje do samorozwoju oraz poszerzania swoich kwalifikacji w metodach terapii naturalnych. Obecnie głównymi kierunkami w Szkole Zen Reiki w Polsce są:

 • Naturopata (dyplomowany naturopata – kierunek 1,5 roczny);
 • Parapsychologia Stosowana (dyplomowany parapsycholog – kierunek 1,5 roczny).

Kierunki dodatkowe – kursy stacjonarne i e-learningowe

 • Metoda Biomasażu Reiki (Metoda Reiki z elementami biomasażu I, II oraz III st.);
 • Coaching;
 • Ziołolecznictwo;
 • Aromaterapia;
 • Dietetyka.

Kursy specjalistyczne

 • Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów terapii naturalnych oraz komplementarnych w pozaszkolnych formach kształcenia.

Placówka w Katowicach odpowiada przede wszystkim za prowadzenie kursów i szkoleń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Placówka w Tarnowie odpowiada przede wszystkim za prowadzenie stacjonarnych kursów, szkoleń i warsztatów w systemie wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.


Wystawiane przez Szkołę oraz instytucję szkoleniową dokumenty i zaświadczenia, honorowane są w państwach członkowskich UE/EFTA: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtenstein, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.


Strona Szkoły Zen Reiki w Polsce

Główny cel działalności
Szkoły Zen Reiki w Polsce

Głównym celem działalności szkoły jest umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Do szczególnych zadań szkoły należą

 1. przygotowywanie kandydatów do wykonywania zawodów związanych z medycyną naturalną,
 2. edukacja w zakresie medycyny naturalnej w szczególności podnoszenie kwalifikacji zawodowych terapeutów oraz praktyków,
 3. doskonalenie wiedzy oraz edukacja o promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia,
 4. edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. inspirowanie do samorealizacji oraz doskonalenia osobistego oraz zawodowego.

Szkoła realizuje swoje zadania poprzez

 1. organizację zajęć w systemie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym lub w systemie łączącym wymienione formy,
 2. organizację zajęć i warsztatów wyjazdowych w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych i/lub wypoczynkowych i/lub na zlecenie firm zewnętrznych,
 3. organizację kursów oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość w systemie e-learning,
 4. zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
 5. stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.

Dodatkowe kompetencje organu prowadzącego szkołę

 1. Zrzeszanie wykwalifikowanych nauczycieli rozwoju osobistego, metod naturalnego uzdrawiania oraz promocji zdrowia.
 2. Akredytacja szkoleń i kursów terapii naturalnych oraz metod naturalnego uzdrawiania np. biomasażu, naturopatiireiki czy też uzdrawiania pranicznego.
 3. Ustalanie programu szkoleń i kursów.
 4. Unifikacja i standaryzacja dokumentów i zaświadczeń.
 5. Pomoc dla nauczycieli oraz uczniów.
 6. Prowadzenie rejestru wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów w dziedzinie rozwoju osobistego oraz metod naturalnego uzdrawiania.
 7. Przedłużanie licencji i akredytacji nauczycieli.
 8. Współpraca z międzynarodowymi instytutami, federacjami, związkami i innymi organizacjami szkoleniowymi.

Strona Szkoły Zen Reiki w Polsce

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close