• Sutra Serca Doskonałości Mądrości

    W sanskrycie: Arja bhagawati pradźniaparamita hridaja sutra Tak słyszałem jednego razu. Bhagawan [1] przebywał na masywie wzgórza Sępów [Gridhrakuta] w Radźagriha razem z wielką społecznością mnichów oraz wielką społecznością bodhisattwów. Bhagawan pozostawał wtedy pochłonięty w koncentracji nad kategoriami zjawisk, zwanej „Głęboką Percepcją”. Wtedy również mahasattwa bodhisattwa arja [2] Awalokiteśwara przyjrzał się praktyce głębokiej doskonałości mądrości i ujrzał pięć skupisk [3], jako […]

  • Ewangelia według Tomasza

    To są tajemne słowa, które wypowiedział Jezus żywy, a zapisał je Didymus Juda Tomasz. 1 I rzekł: „Kto odnajdzie znaczenie tych słów, nie zakosztuje śmierci”. 2 Rzekł Jezus: „Niech ten, który szuka, nie ustaje w poszukiwaniu aż znajdzie. I gdy znajdzie, zadrży, a jeśli zadrży, będzie się dziwił i będzie panował nad Pełnią”. 3 Rzekł […]

  • Medytacja o dwóch sercach – Choa Kok Sui „Stara sztuka uzdrawiania”

    Bez opuszczania domu człowiek może poznać wszystko, co znajduje się w niebie i na ziemi. Bez wyglądania przez okno może zobaczyć jak urządzone jest niebo. Ci, którzy szukają na zewnątrz, znajdują tym mniej, im więcej podróżują. Mędrzec wie wszystko, nie ruszając się z miejsca, widzi wszystko bez patrzenia. Nie robi nic, a jednak osiąga (najwyższy […]