Komunikat dla obecnych oraz byłych uczniów Piotra Dacjusza Górskiego (od 2009 roku) oraz Szkoły Zen Reiki w Polsce

Od 1 czerwca 2016 roku każdy uczeń lub absolwent szkoły Zen Reiki w Polsce może otrzymać bezpłatną licencję na pakiet Office 365 online.

Pakiet Office 365 online to między innymi*):

  1. własna skrzynka pocztowa o pojemności 50 GB w domenie *@zenreiki.edu.pl;
  2. własny dysk internetowy o pojemności 1 TB (1024 GB);
  3. pakiet Office 365 online – Word, Excel, PowerPoint, OneNote;
  4. dostęp do zamkniętych konferencji i wykładów online dostępnych dla absolwentów i/lub uczniów;
  5. dostęp do materiałów szkoleniowych online.  

*) Dostępność usług i funkcjonalności zleży od statutu UCZEŃ lub ABSOLWENT.

Szkołą Zen Reiki w Polsce - pakiet dla Ucznia i Studenta

UCZNIEM jest osoba, pobierająca nauki w Szkole Zen Reiki w Polsce od 1 stycznia 2016 roku (licencja na cały rok szkolny).
ABSOLWENTEM jest osoba, która była uczniem Piotra Dacjusza Górskiego (od 2009 roku) lub Szkoły Zen Reiki w Polsce i ukończyła naukę nie późnij niż w grudniu 2015 roku. Statut uprawnionego absolwenta do korzystania z pakietu Office 365 online nadaje dyrektor szkoły na wniosek zainteresowanego. Wniosek dostępny będzie od 1 czerwca 2016 na stronie www.szkola.piotrgorski.pl (licencja na czas nieokreslony).