Obowiązek informacyjny – RODO

Szanowni Państwo, Pacjenci, Uczniowie i Słuchacze prowadzonych przeze mnie zajęć, szkoleń oraz Szkoły Zen Reiki w Polsce,

w dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z powyższym realizując swój obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe przetwarzam, zwracamy się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Administrator danychPiotr Dacjusz Górski, ul. Józefa Szujskiego 66, Tarnów (33-100)
Cele przetwarzania 
 • wykonanie umowy,
 • marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora danych,
 • rozpatrzenie reklamacji,
 • udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
Podstawy prawne przetwarzania 
 • w celu wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych
 • w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych za pośrednictwem zewnętrznej platformy Office365 której właścicielem jest firma Microsoft
  z siedzibą w Redmond, Waszyngton, Stany Zjednoczone
  z Oddziałem w Polsce, znajdującym się przy Al. Jerozolimskich 195A w (02-222) Warszawie
 • w celu zarządzania Pani / Pana danymi przez okres obowiązywania Pani / Pana umowy oraz w celu ewidencjonowania i przetwarzania Pani / Pana danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Odbiorcy danych
 • dane mogą zostać wprowadzone i zweryfikowane w Systemie Informacji Oświatowej (SIO)
 • dane mogą zostać przekazane firmie Microsoft w celu rejestracji na platformie Office365
 • dane mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej i państwowej
 • dane mogą zostać udostępnione nauczycielowi prowadzącemu z Panią / Panem wykłady, warsztaty lub inne zajęcia.
Prawa związane z przetwarzaniem danych 
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • inne prawa określone w Zasadach Przetwarzania Danych Osobowych

W razie pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.