Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™, nowy kierunek na Parapsychologii Stosowanej z Psychotroniką

Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™ jest specjalizacją na kierunku Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką prowadzonym przez Szkołę Zen Reiki w Polsce. To nowy kierunek który uczy praktycznego przywracania, harmonizowania i równoważenia ciała, umysłu i ducha.

Proces uzdrawiania sam w sobie, to transcendentalne doświadczenie polegające na ponownym połączeniu naszego ciała z umysłem i duchem. Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™ łączy wiele narzędzi, metod i modeli, w tym uzdrawianie duchowe, prowadząc klienta do integracji na poziomie ciała, umysłu i ducha.

Są różne modele uzdrawiania, między innymi wspomniane już uzdrawianie duchowe ale również uzdrawianie szamańskie, uzdrawianie tradycyjne czy psychotroniczne i psychologiczne.

Metody uzdrawiania klasycznego, nazywane uzdrawianiem duchowym to między innymi: praca z czakrami, kryształami, ziołami, oddechem, ciałem, medytacją czy techniki wizualizacji.

Bardziej zaawansowane metody uzdrawiania mogą obejmować również: ekoterapię, psychobiologię, pracę z cieniem, biomagnetyzm czy też bioterapię.

W Szkole Zen Reiki w Polsce kierunek Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne prowadzony jest w sposób komplementarny czyli całościowy. Oznacza to, że program całej szkoły uzdrawiania opracowano tak, aby uwzględniał tradycyjne i współczesne modele uzdrawiania w nurcie paradygmatu holistycznego. Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™ to uzdrawianie holistyczne, którego doświadczyć może każda żyjąca istota.

Aby nauczyć się metod uzdrawiania zapraszam, w imieniu Szkoły Zen Reiki w Polsce, na roczny kierunek o specjalizacji Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™. Naukę w szkole może rozpocząć każdą osoba niezależnie od wykształcenia, która ukończyła 21 rok życia. Po ukończeniu nauki absolwenci szkoły otrzymują Zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauko, oraz Dyplom ukończenia szkoły w zawodzie Praktyk Uzdrawiania Integracyjno-Psychotronicznego™.

Serdecznie zapraszam po więcej szczegółów o Uzdrawianiu Integracyjno-Psychotronicznym™ na stronę szkoły pod adresem: www.zenreiki.szkola.pl