Nabór do Szkoły Zen Reiki w Polsce – dyplomowany parapsycholog

oznaczenie kierunku (PAR I)

DYPLOMOWANY PARAPSYCHOLOG

Szkoła Zen Reiki w Polsce ogłasza nabór na półtoraroczny kurs dyplomowany parapsycholog. Zajęcia i wykłady odbywają się w 95% przez Internet w formie wykładów, wideo-konferencji, skryptów szkoleniowych oraz konsultacji indywidualnych.

Zajęcia organizowane będą w weekendy, przynajmniej jeden raz w miesiącu. Wykłady odbywają się za pośrednictwem konferencji internetowych. Prowadzone są również konsultacje indywidualne – telefoniczne lub Skype.

Kurs będzie trwał 18 miesięcy i zostanie zakończony w czerwcu 2019 roku.


Osoba, która ukończy kurs, otrzyma Dyplom Ukończenia Szkoły Zen Reiki w Polsce oraz zaświadczenie według wzoru określonego w załączniku rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622 z póź. zm.).


Każdy student może wybrać swoją specjalizację w zawodzie parapsychologa. Specjalizacja ta będzie wyróżniona na wydanym przez Szkołę dyplomie oraz zaświadczeniu.

Miesięczna opłata za naukę to tylko 200 zł. Opłata za naukę dla osoby bezrobotnej, po złożeniu oświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, to 150 zł za jeden miesiąc nauki. Czesne jest płatne do 10 dnia każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy Szkoły lub za pośrednictwem PayPal.

Szkoła Zen Reiki w Polsce - kierunek parapsychologia stosowana - dyplomowany parapsycholog

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Historia parapsychologii i psychotroniki;
 • zasady BHP wykonywania ćwiczeń i praktyk parapsychologicznych;
 • Czakry i ciała subtelne;
 • Odmienne stany umysłu;
 • Filozofia życia duchowego;
 • Prawa rządzące światem;
 • Wizualizacja twórcza;
 • Medytacja, koncentracja i kontemplacja;
 • Odczuwanie i kontrola energii;
 • Energia seksualna – jak ją wykorzystywać i z nią pracować;
 • Podświadomość;
 • Praca z emocjami i afirmacjami;
 • Kontakt z nadświadomościa;
 • minerały;
 • przedmioty i miejsca mocy;
 • rozwijanie zdolności percepcji pozazmysłowej;
 • Techniki i zasady samouzdrawiania;
 • Dywinacja – przepowiadanie przyszłości;
 • Sny i ich znaczenie;
 • Eksterioryzacja – OBE (Out of the Body Experiences – doświadczenia z pobytu poza ciałem);
 • Istoty energetyczne – nawiązywanie kontaktu;
 • Hipnoza i autohipnoza w zdrowiu i parapsychologii.

Informacje prawne

Podstawę prawną działania Szkoły Zen Reiki w Polsce stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.). Jak również określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r., poz. 622 z późn. zm.).

Praktykę zawodową nadzoruje instytucja szkoleniowa pod nazwą „Piotr Dacjusz Górski” z Tarnowa, działająca na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 781 z późn. zm.).

Wystawiane przez Szkołę oraz instytucję szkoleniową dokumenty i zaświadczenia, honorowane są w państwach członkowskich UE/EFTA: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtenstein, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

 

Formularz rekrutacji
dostępny jest na stronie:

https://www.zenreiki.szkola.pl

BRAK WPISOWEGO!

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie:

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl

tel.: +48 12 378 96 94
fax: +48 12 378 95 34

lub osobiście w biurze mieszczącym się
w Tarnowie, ul. Józefa Szujskiego 66 pok. 1.

Biuro jest czynne w środy, czwartki
oraz piątki, w godzinach od 15:00 do 20:00. Obowiązuje rezerwacja terminu z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

ZAPISY TRWAJĄ DO 20 GRUDNIA