Ciała subtelne – anatomia energetyczna

Artykuł pt. Ciała subtelne – anatomia energetyczna został opublikowany w Polskim Magazynie Reiki 3/2016 (3).

Wiedza o ciałach subtelnych wywodzi się z Indii. To właśnie z tego rejonu mądrość ta rozprzestrzeniła się na Tybet, Chiny oraz Japonię, a później także na zachód.

Nasze ciało duchowe składa się z:

  • Ciała widmowego, nazywanego ciałem energetycznym lub subtelnym,
  • Kanałów energetycznych, przez które rozprowadzana jest po naszym ciele życiodajna energia:
  • Sushumna – główny kanał energetyczny, który biegnie wzdłuż kręgosłupa,
  • Idy lewego kanału (-) i Pingali kanału prawego (+), które owijają jak wąż Sushumne,
  • Meridianów, nazywanych również Nadi, których jest nieskończona ilość, w tym 12 głównych oraz 8 cudownych.

Najważniejszymi ciałami widmowymi – energetycznymi są:

  • Ciało eteryczne, które jest swego rodzaju duplikatem ciała fizycznego,
  • Ciało astralne, które często nazywane jest również ciałem emocjonalnym – związane jest energetycznie z ciałem widmowym Młodszej Jaźni,
  • Ciało mentalne – ciało widmowe Średniej Jaźni,
  • Ciało przyczynowe, które często nazywane jest ciałem duchowym – związane jest poniekąd z ciałem widmowym Najstarszej Jaźni.

Każde z ciał energetycznych różni się od siebie swoją częstotliwością. Można by powiedzieć, że ciało fizyczne wibruje najniższą z nich, a kolejne posiadają odpowiednio wyższą częstotliwości. Według André Bovisa ciało fizyczne wibruje z częstotliwością 6.500 jednostek (wg skali opracowanej przez Bovisa liczonej dla materii od 0 do 10.000). Wraz z rozwojem naszej świadomości częstotliwość naszych ciał subtelnych ulega naturalnemu podwyższeniu. Wysoka wibracja utrzymuje nas w równowadze i duchowej uważności. Pozwala nam czerpać ze Źródła Reiki oraz pozwala kierować się Miłością, Pokojem i Dobrem. Budzi również prawdziwy i szczery altruizm. Warto dodać, że wszystkie ciała subtelne są ze sobą rdzennie powiązane i połączone. Zachodzi w nich stała wymiana energii i informacji, dlatego też o ciałach duchowych mówi się, że są ciałami struktury energoinformacyjnej. O strukturach tych napisał w swoich książkach Dimitri Wereszczagin (DEIR 1 oraz DEIR 2).

Więcej tekstów i informacji o czakrach i ciałach subtelnych 

Ciało eteryczne

Ciało eteryczne jest duplikatem ciała fizycznego. Oddalone jest od naszego ciała o ok. 5 – 10 centymetrów. Ciało eteryczne zawiera w sobie kopię ciała fizycznego wraz z narządami, dlatego też można spotkać się z osobami, które ciało eteryczne nazywają „sobowtórem eterycznym”. Ciało to jest bardzo ważne. Odpowiada za naszą kondycję fizyczną w szczególności za jakość naszej duchowej energii. Osłabione ciało eteryczne może doprowadzić do częstych infekcji i chorób ciała fizycznego. Może również być przyczyną skutecznych i trwałych ataków energetycznych.

Ciało eteryczne główną energię czerpie ze Słońca i Ziemi. Jest mocno powiązane z czakrą Manipura (czakrą splotu słonecznego) oraz czakrą Muladhara (czakrą korzenia). Ciało eteryczne jest ważnym medium w komunikacji duchowej. Jest nośnikiem informacji, które płyną z wyższych ciał duchowych do naszego ciała fizycznego. Jeżeli komunikacja ta zostanie osłabiona może to prowadzić do fizycznych i duchowych problemów oraz objawiać się brakiem spójności pomiędzy tym, co myślimy, a tym, co robimy.

Według filozofii życia duchowego ciało eteryczne po śmierci człowieka rozpuszcza się w ciągu paru dni i podczas kolejnego, nowego wcielenia tworzy się na nowo. Pozostałe ciała duchowe trwają dalej i inkarnują w nowe ciało. Warto tu także zaznaczyć, że ciało eteryczne posiadają zwierzęta, rośliny, a także kamienie. Cała materia posiada ciało eteryczne.

Ciało astralne

Ciało astralne to nośnik naszych emocji, cech charakteru oraz naszych uczuć. Kształt oraz wielkość tego ciała jest zmienna i zależy przede wszystkim od nastroju oraz świadomości (rozwoju duchowego). Jego kształt  oraz rozmiar zbliżony jest do ciała fizycznego i przypomina chaotycznie poruszające się w różnych kierunkach kolorowe chmury.  Poszczególne emanacje tego ciała, w zależności od rozwoju i świadomości, mogą sięgać nawet kilka metrów. Największe emanacje ciała astralnego widoczne są przy procesie uzdrawiania duchowego (od uzdrowiciela Reiki) oraz w trakcie medytacji i przyjmowania Błogosławieństwie Świadomości.

W ciele astralnym zmagazynowane są wszelkie nasze emocje, jak lęk, strach, różne kompleksy, ale także i te dobre, jak miłość, szczęście, współczucie. Wszystkie emocje wprowadzają ciało astralne w inną wibrację, inną częstotliwość. To dlatego ciało astralne jest tak kolorowe. Każda emocja, każde uczucie posiada swój określony kolor. Na podstawie zmieniających się barw można odczytać stan uczuć i emocji danej osoby. Można również dokonać diagnozy energetycznej ciała fizycznego np. przed przystąpieniem do zaawansowanych technik  uzdrawiania duchowego.

Warto dodać, że osoba radosna i szczęśliwa z życia, przepełniona miłością, pokojem i dobrem, ciało astralne ma w pięknych, jasnych odcieniach tęczy. Z kolei osoba z emocjami bardzo gwałtownymi, gniewem, lękami oraz różnymi fobiami, posiada ciało astralne o bardzo ciemnych barwach. Człowiek, który ma niską wibrację ciała emocjonalnego, przyciąga do siebie inne istoty oraz ludzi mających podobne problemy. Mogą także podczepić się do takiej osoby niemiłe, często groźne istoty duchowe.

Pamiętajmy, że świat astralny jest bardzo podatny na nasze myśli, wolę oraz emocje. Na poziomie ciała emocjonalnego z dużą łatwością materializują się nasze lęki, obawy oraz wszystko to, co zalicza się do naszego wewnętrznego systemu wiary.

Wszystkie nierozwiązane problemy gromadzą się w ciele emocjonalnym w postaci tzw. kryształków eterycznych i mogą zostać przeniesione do nowego wcielenia uwarunkowując kolejne życie.

Ciało mentalne

Ciało mentalne jest nośnikiem naszych idei oraz myśli. Określa i kształtuje zdolność racjonalnego i intuicyjnego poznawania rzeczywistości.  Zazwyczaj ciało mentalne jest bladobiałe. Rozwój duchowy oraz intelektualny rozświetla ciało mentalne i powoduje, że staje się lekko złote. Ciało mentalne może kierować ciałem emocjonalnym. Nie jest jednak w stanie unieważnić zakorzenionych w nas (ciele astralnym) emocji oraz wierzeń. Przez to można zauważyć sprzeczności pomiędzy tym, co deklarujemy, a tym, co ostatecznie czynimy.

Ciało mentalne bardzo mocno związane jest z czakrą Adnya (trzeciego oka) oraz Sahastrara (korony). Rozwój ciała mentalnego na wysokim poziomie powoduje, iż ciało mentalne wykazuje cechy ciała przyczynowego. Aby w pełni rozwinąć ciało mentalne, należy prawdy duchowe i uniwersalne przyjmować nie tylko na poziomie duchowym, ale również intelektualnym. Należy również realizować je na płaszczyźnie czysto materialnej.

Ciało przyczynowe

Ciało przyczynowe, które nazywane jest również ciałem duchowym, posiada najwyższą częstotliwość ze wszystkich omówionych wyżej ciał duchowych. Rozciąga się około 0,5 – 1 metra od ciała fizycznego. Jego wielkość zależy od rozwoju duchowego oraz czystości intencji. Osoba świadoma może posiadać ciało przyczynowe rozciągające się nawet kilka – kilkanaście metrów. Ciało Buddy czy Jezusa z Nazaretu rozciągało się nawet na kilkanaście kilometrów, w ten sposób mistrzowie mogli oddziaływać na otoczenie nawet z dużych odległości.

Ciało duchowe lśni pięknymi, pastelowymi kolorami tęczy.  Celem ciała przyczynowego jest łączyć nas i przekazywać subtelne informacje ze świata duchowego do naszego ciała fizycznego.  Należy tu dodać, że jakość przekazywanych energii oraz informacji ze świata duchowego do ciała – świata fizycznego, uzależniona jest od stanu naszych niższych ciał subtelnych, kanałów energetycznych oraz czakr. Ciało przyczynowe stanowi najtrwalszą część nas samych. Jest niezniszczalne i towarzyszy nam przez wszystkie nasze wcielenia, aż do doznania pełnego i trwałego oświecenia.

Więcej tekstów i informacji o czakrach i ciałach subtelnych