Informacja o trzydniowym urlopie (27, 28 i 29 maja)

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27,28 oraz 29 maja, Piotr Dacjusz Górski nie rozpoczyna nowych zabiegów i przekazów energetycznych. Wszystkie rozpoczęte przed 27 maja przekazy oraz zabiegi na odległość, są kontynuowane według ustalonego harmonogramu.

Wszystkie przekazy i seanse energetyczne, które zostały zamówione w dniach 27,28 oraz 29 maja, zostaną zrealizowane w weekend, 30 oraz 31 maja.

Piotr Dacjusz Górski przeprasza za wszelkie niedogodności.

W powyższych dniach prowadzony jest dyżur telefoniczny oraz przyjmowani są pacjenci na zasadach ogólnych.