Komunikaty i informacje

 • Synchronizowanie – równoważenie czakr – autozabieg reiki

  Synchronizowanie czakr – dodatkowa praktyka dla pacjenta oraz praktyków terapii naturalnych – biomasażu i Metody Reiki. Synchronizowanie czakr jest techniką profilaktyki i przeciwdziałania zaburzeń głównych ośrodków energetycznych. Praktyka ta nie może być stosowana jako samodzielna terapia w problemach i zaburzeniach energetycznych a jedynie jako technika uzupełniająca prowadzoną już terapię. Przed przystąpieniem do praktyki należy skonsultować […]

 • Wstęp do psychologii ezoteryki – parapsychologii

  Tekst dostępny w wersji z lektorem Jest taka dziedzina nauki, która nazywa się parapsychologia i choć nie ma żadnych wyższych szkół i uczelni państwowych to każdy, zajmujący się naukami ezoterycznymi zobowiązany jest pochylić się nad poruszanymi przez parapsychologię tematami i praktykami. Chciałbym rozpocząć swego rodzaju cykl artykułów o psychologii ezoteryki (parapsychologii) bazując na znanych parapsychologach, […]

 • Ewangelia według Tomasza

  To są tajemne słowa, które wypowiedział Jezus żywy, a zapisał je Didymus Juda Tomasz. 1 I rzekł: „Kto odnajdzie znaczenie tych słów, nie zakosztuje śmierci”. 2 Rzekł Jezus: „Niech ten, który szuka, nie ustaje w poszukiwaniu aż znajdzie. I gdy znajdzie, zadrży, a jeśli zadrży, będzie się dziwił i będzie panował nad Pełnią”. 3 Rzekł […]

 • Medytacja o dwóch sercach – Choa Kok Sui „Stara sztuka uzdrawiania”

  Bez opuszczania domu człowiek może poznać wszystko, co znajduje się w niebie i na ziemi. Bez wyglądania przez okno może zobaczyć jak urządzone jest niebo. Ci, którzy szukają na zewnątrz, znajdują tym mniej, im więcej podróżują. Mędrzec wie wszystko, nie ruszając się z miejsca, widzi wszystko bez patrzenia. Nie robi nic, a jednak osiąga (najwyższy […]

 • Z filozofii życia duchowego – o akcie pokuty w świadomym rozwoju

  Słowo pokuta jest symbolem twórczej struktury energoinformacyjnej nad którą każda osoba dążąca do świadomości w swoim rozwoju powinna pracować. Jednak mało kto zdaje sobie z tego sprawę, czym jest pokuta i w jaki sposób oddziałuje na nasze codzienne życie.  Pokuta jest realnym działaniem mającym na celu udzielenie rekompensaty osobie lub sytuacji, którą bezpośrednio lub pośrednio […]