Wstęp do psychologii ezoteryki – parapsychologii

Tekst w wersji z lektorem - ebook

Tekst dostępny w wersji z lektorem

Jest taka dziedzina nauki, która nazywa się parapsychologia i choć nie ma żadnych wyższych szkół i uczelni państwowych to każdy, zajmujący się naukami ezoterycznymi zobowiązany jest pochylić się nad poruszanymi przez parapsychologię tematami i praktykami.

Chciałbym rozpocząć swego rodzaju cykl artykułów o psychologii ezoteryki (parapsychologii) bazując na znanych parapsychologach, mistrzach duchowych oraz współczesnej psychologii społecznej jak i medycznej. Mama nadzieję, że dzięki temu cyklowi artykułów uda mi się choć trochę zachęcić Was do pogłębienia wiedzy, która jest niezbędna aby pomóc sobie oraz dać oparcie i wsparcie drugiemu człowiekowi.

Wielu osobom może się wydawać, że psychologia i parapsychologia to różne odmienne nauki. Psychologia jako nauka akademicka i parapsychologia jak pseudonauka. Pomimo to obie te  dziedziny w niezwykły sposób uzupełniają się wzajemnie i coraz częściej psychologia akademicka zagląda do opracować przygotowanych przez znanych parapsychologów jak H. Bławatskiej, ks. Cz. Klimuszko, R. Bruce’a czy R. A. Monroe’a. Jak zaczniecie studiować te dwie nauki zauważycie, że parapsychologia zajmuje się sferą naszej psychiki oraz niecodziennymi zjawiskami z nią związanymi, które nie wchodzą w zainteresowanie tradycyjnie pojmowanej psychologii. Można powiedzieć, że parapsychologia to połączenie badań i pracy nad psychiką człowieka (psychologia) jak również nad zjawiskami paranormalnymi, nadzwyczajnymi takimi jak jasnowidzenie, telepatia, telekineza, psychokineza itp. (parapsychologia).

Definicja czym jest psychologia?

„Psychologia to naukowe studium ludzkiego zachowania, myślenia i odczuwania. Z tego powodu jej zasięg jest równie szeroki i zróżnicowany jak sama natura ludzka. Dyscyplina ta w XX wieku bardzo się rozwinęła. (…) Jej sukces nie wynika jednak ze zdolności podsuwania prostych rozwiązań ludzkich problemów. Członkowie komisji rekrutacyjnych na studia psychologiczne odrzucają kandydatów zainteresowanych uzyskaniem łatwych odpowiedzi na złożone problemy życiowe. Rzecz jasna psychologia udziela niektórych odpowiedzi. Ważniejsze jest jednak to, że uczy formułować i stawiać właściwe pytania. Wskazuje również na pewne błędne założenia dotyczące ludzkich zachowań, które powinny być zastąpione wynikami dokładnych badań” (Salmon, 2002: 15).

„Psychologia to naukowe badanie zachowania organizmów; jest ona nauką, która pozwala ustalić co »porusza« ludźmi i jak funkcjonuje ich psychika. Psychologia to pewien sposób myślenia o tym, jak żywe stworzenia radzą sobie ze swoim środowiskiem i jak zachowują się względem siebie; jako taka, jest dziedziną znajdującą się na przecięciu innych dyscyplin: filozofii, biologii, socjologii, fizjologii i antropologii. Psychologia zajmuje się tym, co odróżnia ludzi od maszyn. I wreszcie, co może najważniejsze, psychologia jest tym rodzajem wiedzy i sposobem ujmowania zjawisk, który można wykorzystać do podniesienia jakości ludzkiego życia” (Zimbardo, Ruch, 1996: 12).

psychologia ezoteryki - wykład Piotra Dacjusza Górskiego - parapsychologia stosowana

Czym jest parapsychologia?

 Parapsychologia ( gr. : para – obok + psychologia ) – dziedzina badająca rzekome zjawiska psychiczne, wywołane przez siły, zdające się posiadać charakter inteligentny lub przez nieznane moce utajone w umyśle ludzkim.” (Richet, 1923: 4).

 „parapsychologia [gr.], dziedzina badań z pogranicza psychologii, zajmująca się tzw. zjawiskami paranormalnymi (np. telepatia, psychokineza, spostrzeganie pozazmysłowe), które trudno wyjaśnić na gruncie znanych praw przyrody; termin wprowadzony 1889 przez M. Dessoira.” (www.encyklopedia.pwn.pl)

A więc czym zajmuje się parapsychologia? W podręcznikach z parapsychologii spotyka się zwykle następujące określenia które dają nam ogólny obraz parapsychologii. Są to m.in.: orientacja w terenie, pamięć, praca z emocjami, myślenie, rozwijanie inteligencji, kontrola potrzeb, motywy ludzkiego działania oraz sposoby reagowania w przeróżnych sytuacjach życiowych, uzdolnienia i ich kontrolowane rozwijanie, pobudzanie ukrytych możliwości, analizowanie oraz prowadzenie badań nad zjawiskami niewyjaśnionymi w sposób czysto naukowy.

Są osoby, które parapsychologię zaliczają do magii dlatego też chciałbym tu wtrącić kilka zdań na ten temat. Magia, jak mówi encyklopedia to „ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować dzięki odpowiednim zaklęciom i czynnościom wykonywanym w określony sposób i przez określone osoby”. Jednak magia to nie tylko próba oddziaływania na otaczający nas świat przy pomocy określonych środków ale także i przede wszystkim sposób życia, pracy oraz rozwoju.

Magia pierwotna związana była wyłączeni z przyrodą. Z biegiem wieków zaczęto ją wykorzystywać do oddziaływania na innych ludzi, zwierzęta oraz przedmioty. Dzięki działaniu magii doświadczony mag skłaniał innych do współpracy, kontrolował i zniewalał świat duchowy.

Antropolodzy i badacze tego tematu uważają, że magia najprawdopodobniej była wykorzystywana już przez ludzi pierwotnych. Działania te miały na celu zapewnienie pomyślności oraz bezpieczeństwa. Miały wówczas gwarantować płodność rodzinie jak i posiadanym zwierzętom. Badacze idą dalej w swoich teoriach. Wielu z nich twierdzi, że z magii zaczęły powstawać kulty religijne. Powstały także skomplikowane i bardzo mocno rozbudowane systemy ezoteryczne. Wyodrębniły się także paranauki i nauki takie jak alchemia, astrologia, z których powstała chemia oraz astronomia, radiestezja, czy też parapsychologia.

Pojęciem magia określano wszystko to co było w danej chwili nieznane, niezrozumiałe i dostępne wyłączeni dla nielicznych. Magią swego czasu była elektryczność czy też odbiornik radiowy później telewizyjny.

Pochylając się nad parapsychologią należy zdawać sobie sprawę, że istnieje wiele teorii wyjaśniających różne i często odmienne sposoby zachowania człowieka jak również zjawisk paranormalnych. Teorie te powstawały najczęściej w ramach jakiejś określonej szkoły parapsychologicznej które powstawały czy też powstają najczęściej w wyniku kwestionowania obecnych metod badania oraz sposobów rozumienia zachowań człowieka. Najpopularniejszymi szkołami są metapsychologia psychotronika.  Określają one tą samą naukę lecz ukazują inne podejście do badanych zjawisk. Także w samej psychologii można odnaleźć różne szkoły najpopularniejsza to behawioralna oraz psychoanalizy.

Szkoła psychotroniczna według definicji która powstała w Pradze w 1973 roku mówi: „psychotronika jest odrębną, samodzielną wiedzą i zajmuje się interdyscyplinarnym badaniem wzajemnych oddziaływań i związków energetycznych między organizmami żywymi i ich środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym.”. Przedstawiciele psychotroniki odcinają się od parapsychologii uważając, że badania które przeprowadzają jej zwolennicy skierowane są ku badaniu już istniejących zdolności u danej jednostki natomiast psychotronika bada m.in. możliwości percepcji pozazmysłowej u zwykłych śmiertelników. Ponadto psychotronicy wypominają często powiązanie parapsychologii ze spirytyzmem, okultyzmem i magią.

Szkoła Zen Reiki w Polsce prowadzi kształcenie na kierunku parapsychologia stosowana z psychotroniką. Uzyskaj lub uzupełnij swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe jako parapsycholog – psychotronik. Przeczytaj więcej informacji o tym jak rozpocząć naukę w szkole lub na kierunkach podyplomowych i jak zostać dyplomowanym parapsychologiem. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz na stronie kierunku – parapsychologia stosowana z psychotroniką. Rekrutacja rusza na wiosnę oraz jesienią.