Równowaga – czakry i ciała subtelne

Artykuł pt. Równowaga – czakry i ciała subtelne został opublikowany w Polskim Magazynie Reiki 5/2016 (5).

Nieprawdziwe podejście do przedmiotu czakr i ciał subtelnych może skutkować całkowitym zatraceniem i śmiercią duchową!

W coraz bogatszej literaturze o czakroterapii i ciałach subtelnych możemy spotkać się z różnym opisem centrów energetycznych. Różnice w ich opisie wynikają zapewne z różnych, często odmiennych punktów widzenia (o czym mówił Einstein) oraz, coraz częściej, powielania błędnego tłumaczenia pism starożytnych opisujących i badających duchowy świat ciał mentalnych. Godnym potępienia jest również działanie niektórych parapsychologów mające na celu sztuczne i  nieprawidłowe ujednolicenie różnych opisów systemów energetycznych.

Pierwszy i zarazem podstawowy błąd we współczesnej czakroterapii, powielany przez uczniów i nauczycieli, to pomijanie zasady: ciało fizyczne i duchowe stanowi integralną całość. Nie da się rozdzielić poszczególnych organów duchowych, fizycznych i przyporządkować do nich jednolite i jedyne działanie. Pomija się fakt, że często kilka centrów energetycznych odpowiada w różnorakim stopniu za te same bądź zbliżone funkcje, że są ze sobą ściśle powiązane i od siebie zależne.

Chciałbym zaznaczyć, że w moich artykułach o czakrach i ciałach subtelnych posługiwać się będę wyłącznie wiedzą pochodzącą z Indii, Tybetu oraz Chin. Dzięki temu nie będę powielał nieprawdziwych i wręcz szkodliwych zachodnich interpretacji przedmiotu. Nie będę także ujednolicał na siłę wszystkich systemów energetycznych i nie będę ich w żaden sposób łączył.

Najważniejszym organem jest czakra

Najważniejszym organem naszego ciała duchowego jest czakra. Główna część czakry znajduje się bezpośrednio w ciele eterycznym i stanowi pomost pomiędzy wszystkimi ciałami duchowymi, a ciałem fizycznym. Chcąc zdefiniować w kilku słowach pojęcie „czakra” należałoby powiedzieć, że czakry to centra energetyczne, które magazynują oraz przetwarzają docierającą do nich energię. Następnie przekazują ją dalej do innych części ciała duchowego, jak również fizycznego lub emitują ją w eter.

Więcej tekstów i informacji o czakrach i ciałach subtelnych 

Podstawowe zadanie czakr

Podstawowym zadaniem czakramów jest wymiana energii pomiędzy wszystkimi ciałami subtelnymi (warstwami aury) oraz ciałem fizycznym. Czakry, dzięki meridianom, rozprowadzają energię o odpowiedniej dla siebie częstotliwości po wszystkich ciałach subtelnych. To od tych duchowych ciał zależy w ponad 70% nasze samopoczucie oraz stan zdrowia. Pracując nad i z czakrami oraz meridianami, możemy pozbyć się nękających nas chorób oraz problemów natury psychiczno-emocjonalnej. Należy tu również zaznaczyć, że w dużej mierze na prawidłową aktywność centrów oraz kanałów energetycznych ma dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne. Mówiąc tu o dbałości mam na myśli odpowiednie żywienie, aktywność fizyczną i psychiczną oraz dbanie o ciągłe podwyższanie swojej świadomości. Ta dbałość to często ponad 30% szczęścia i powodzenia w naszym codziennym życiu.

Ciesz się w pełni swoim zdrowiem!

Aby w pełni funkcjonować i cieszyć się swoim zdrowiem, wszystkie centra energetyczne – czakry, powinny działać prawidłowo, czyli życiodajna energia powinna mieć w nich swobodny przepływ. Aby ośrodki energetyczne działały poprawnie należy dbać o ich odpowiedni rozwój. Najczęściej w tym celu przeprowadza się tzw. zabiegi oczyszczenia czakr. Warto tu zaznaczyć, że poprawne oczyszczenie czakr (stosowane nazewnictwo oznaczające to samo działanie: otwarcie czakr, odblokowanie czakr, rozwinięcie czakr, zrównoważenie czakr, synchronizacja czakr…) polega nie tyle na pracy z samymi ośrodkami energetycznymi, ale również na odpowiednim pobudzeniu i stymulowaniu przepływu energii w meridianach. Niestety ostatnimi czasy pojawili się różni terapeuci, którzy nie mając nawet podstawowej wiedzy z przedmiotu, oferują niekompletne oczyszczanie czakr, które niestety często rozregulowuje system energetyczny powodując poważne konsekwencje zdrowotne oraz emocjonalne. Zapominają lub nie wiedzą, że oczyszczenie czakr to skomplikowany proces w którym pracujemy nie tylko z czakrami, ale również z aurą oraz meridianami. Wszystko to tworzy nierozłączną komórkę naszego prawdziwego życia.

Powstawanie blokad i patologii w czakrach

Wszelkie blokady i patologie jak na przykład: uleganie stresorom, urazy fizyczne, negatywne emocje oraz myśli, tamują prawidłowy proces przepływu energii w czakrach i ciałach subtelnych. Po pewnym czasie nieprawidłowości te prowadzą do różnych psychicznych, jak i fizycznych problemów, chorób, depresji czy psychoz…

Najmniejsze i niekontrolowane przeszkody pojawiające się w naszym życiu mogą doprowadzić do traumatycznych życiowych konsekwencji. Nie dzieje się to jednak z dnia na dzień, albowiem jest to bardzo złożony i czasochłonny proces. Polega on na gromadzeniu w naszej aurze różnych złogów energetycznych, które blokują „mniejsze” lub „większe” meridiany. Złogi te ograniczają dopływ życiodajnej energii do miejsc w których jest ona niezbędna. Niepłynąca energia jest jednoznaczna z jej brakiem. Z kolei brak energii to śmierć i całkowite zatracenie. To brak prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania naszej aury oraz ciała fizycznego.

Rezonans w czakramach podczas intensywnej pracy

Bardzo często zdarza się, że po intensywnej pracy z energią (inicjacja – dostrojenie do reiki, oczyszczanie czakr itp.) wokół nas zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. Mogą wystąpić sytuacje w których niegdyś dobre znajomości zaczynają być relacjami toksycznymi, mamy problemy w odnalezieniu siebie w pracy, czy odpowiedniej drogi – zachowania w znanym nam dotąd otoczeniu. Dzieje się tak dlatego, że następuje uwolnienie negatywnych zatorów energetycznych w wyniku rezonansu w czakrach. Jest to naturalny efekt, który wywołuje w sposób czysto naturalny konflikty ze światem zewnętrznym. Proces taki nazywany jest często efektem oczyszczenia podczas którego mogą powrócić stare i przykre wspomnienia czy też dolegliwości. Ważne jest to, aby nie walczyć z tymi wspomnieniami oraz pojawiającymi się znikąd dolegliwościami. Walka może spowodować zatrzymanie procesu oczyszczania, a tym samym nie doznamy pełnego uwolnienia od zatorów, które powodują dany problem czy też konflikt. Przy procesie oczyszczania ważne jest, aby wzbudzić w sobie zaufanie oraz otwartość. To, co wynika z procesu oczyszczania może wskazywać na różne sytuacje, które należy w sposób świadomy i dobrowolny przepracować. Często sytuacje te są dla nas drogowskazem na dalszej drodze naszego rozwoju i pomagają nam w zrozumieniu i rozwiązaniu własnych problemów.

Problemy to nie tylko ślady karmiczne

Można zauważyć powtarzającą się regułę. Problem, który pojawia się na płaszczyźnie subtelnej (wszystkich ciałach duchowych), jeżeli nie zostanie rozwiązany na tym samym poziomie, trafia na niższy poziom – ciało eteryczne, a następnie manifestuje się w ciele fizycznym jako konkretna dolegliwość lub choroba. Ciągłe rozpamiętywanie problemów bez podejmowania konkretnych działań przyczynia się do czasowego lub stałego blokowania normalnego funkcjonowania czakr oraz kanałów energetycznych. Meridiany zostają zapchane, wskutek czego dochodzi do zatorów energii Ki (reiki). Powstają różne dysfunkcje, które objawiają się w ciele fizycznym w postaci konkretnych schorzeń oraz przykrych okoliczności i zdarzeń. Oczywiście nasze problemy mogą być również wynikiem tzw. śladów karmicznych  jednak nie stanowi to więcej niż około 10% udziału w naszych problemach fizycznych i około 10% udziału w naszych problemach duchowych, jeżeli chodzi o karmę z naszego poprzedniego życia .

Zanim przechodząc do dalszego rozważania przedmiotu „czakry i ciała subtelne” wyjaśnię jeszcze pojęcie śladu karmicznego. Ślad ten powstaje za naszego całego życia fizyczno-duchowego. Jest wynikiem naszej aktywności duchowej, psychicznej oraz fizycznej. Powstaje na skutek negatywnych i nierozwiązanych problemów występujących podczas naszej egzystencji. Co ważne, ślad karmiczny powstaje niezależnie od naszej świadomości działania. Karmę można podzielić na dwie główne grupy. Karmę z poprzednich naszych żywotów oraz karmę życia obecnego. Te dwie z kolei na karmę pozytywną i karmę negatywną.

Rozwiązywanie problemów – uzdrowienie

Aby rozwiązać problem musimy w pierwszej kolejności skupić się na najniższym poziomie wibracji na którym się on znajduje. Musimy dotrzeć do najniższego pokładu źródła, które powoduje wytrącenie energii z jej naturalnego rytmu. Rozpoczynając w taki sposób terapię, powoli i zdecydowanie przechodzi się do wyższych poziomów. W uzdrawianiu holistycznym ważne jest odnalezienie wszystkich przyczyn dręczących nas problemów, które często rozmieszczone są na różnych poziomach energetycznych. Dla przykładu: problemy natury finansowej mogą w równej mierze powstawać z dysfunkcji czakry podstawy (muladhara) oraz czakry gardła (visuddha). Musimy pamiętać, że tylko wielopłaszczyznowe podejście do terapii jest w stanie dać nam prawdziwe, a tym samym trwałe efekty.

Nowy Świat wytrącony z dotychczasowego rytmu

Świat jak i sytuacja, która na nim panuje, jest ze wszech miar bardzo skomplikowana. Obecnie, aby doświadczać światowej równowagi, musimy działać równocześnie na przeróżnych poziomach i kierunkach naszego życia. Poprzez takie wymuszone działanie zatracamy naturalną równowagę naszego istnienia. Warto zaznaczyć, że równowaga nowego świata nie jest w żaden sposób kompatybilna ze wzorcową równowagą naszego ciała duchowego i fizycznego. Można tę różnicę przedstawić w następujący sposób: 150:600.

Świat został wytrącony z dotychczasowego rytmu, gubiąc tym samym ład i porządek. Przez rozstrzępienie naszego życia każdy z nas musi wkładać o wiele większy wysiłek, aby doznać wyciszenia oraz równowagi. Często jest to bardzo ciężka praca, a poddanie się skutkuje poważnymi zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi. Brak prawidłowej równowagi i mordercze zaniżanie naszej energetyki jest obecnie głównym powodem powstawania poważnych problemów w naszym systemie energetycznym. Powoduje zatory w meridianach, zniekształca nasze czakramy, degraduje nasze DNA.

Świat stawia przed nami nowe wyzwanie które nazywa się RÓWNOWAGA.

Więcej tekstów i informacji o czakrach i ciałach subtelnych