Trzy kompletne symbole reiki część 1

Artykuł pt. Trzy kompletne symbole reiki został opublikowany w Polskim Magazynie Reiki 5/2016 (5).

Na drugim stopniu reiki każdy uczeń poznaje trzy wyjątkowe symbole reiki. Symbole te zostały ustanowione przez Mikao Usui i były następstwem wieloletniego studiowania starych pism i sanskrytu.

Tradycyjnie na kursach i szkoleniach drugiego stopnia reiki nauczyciel wprowadza do praktyki trzy symbole. Ich rysowanie oraz wypowiadanie jumonów ma na celu wyciszenie naszego umysłu oraz odpowiednie ukierunkowanie energii na konkretne działanie.

O symbolach reiki krążą przeróżne legendy. Niektórzy nauczyciele mówią, że są one święte i zarazem tajne. Panuje ogólne przeświadczenie, że Mikao Usui otrzymał je na świętej górze Kurama w kuli światła i że symbole te posiadają ogromną moc.

Prawda jest jednak taka, że symbole reiki same w sobie nie posiadają żadnej, wyjątkowej mocy ani siły. Mikao Usui wprowadził je jako ułatwienie dla swoich uczniów, szczególnie tych, którzy mieli trudności ze skupieniem swojego umysłu.

Działanie symboli reiki można porównać do popularnych w parapsychologii kluczy mentalnych lub klasycznych afirmacji. Umysł, dzięki kreśleniu symbolu oraz wypowiadaniu jumonu, zostaje wprowadzony w odpowiedni stan duchowy i energetyczny. Poprzez naukę symboli umysł zostaje wprowadzany w odpowiedni stan. W późniejszych praktykach przywołanie konkretnego symbolu automatycznie przywołuje odpowiedni stan naszego umysłu. Pamiętać musimy, że energia reiki podlega uniwersalnym prawom energii. Jedna z zasad głosi, że energia podąża za naszą uwagą. Dzięki kreśleniu symboli oraz wymawianiu ich jumonów korzystamy z tego uniwersalnego prawa.

Pamiętaj, że jedyną rzeczą, jaka która potrafi kierować energią, jest twoja intencja! Umysł podczas pracy z reiki oraz intencja muszą być czyste i konkretne.

W Usui Shiki Ryōhō Gakkai – stowarzyszeniu, którego założycielem był Mikao Usui – symbole Reiki nie są wykorzystywane. Naucza się ich tylko ze względu na tradycję i historię.

Symbole są jak dodatkowe kółka przy rowerze. Na początku ułatwiają jazdę, ale z czasem zaczynają przeszkadzać. Kiedy możesz jechać bez nich – odrzuć je. – japoński nauczyciel reiki Hiroshi Doi

W latach ’90 XX wieku powstało wiele linii reiki wprowadzając pełną gamę nowatorskich symboli. Twórcy tych linii mówią, że zostały one przekazane na ziemię w tak zwanych przekazach channelingowych i posiadają niewyobrażalną moc. Nauczyciele tych linii często wspominają, że Mikao Usui używał ponad 300 symboli. Głoszą, że nadszedł czas na ich odtajnienie.

Wprowadzanie dodatkowych symboli do praktyki reiki jest wypaczeniem pierwotnej idei tego systemu! Jest to próba kierowania energią reiki, próba jej manipulowania.

Więcej tekstów i informacji o Symbolach Reiki 

W oryginalnym systemie reiki, którego pierwotnym twórcą był Mikao Usui, stosowano wyłącznie 3 symbole! Wszystkie były nauczane na stopniu Okuden, czyli na II stopniu Reiki.

Teraz zapoznasz się z wyglądem tych symboli oraz ich działaniem. Ponadto nauczysz się je kreślić oraz aktywować. Aktywowanie symboli jest bardzo ważne. Bez odpowiedniej aktywacji symbol nie będzie działał.

  • Warto dodać, że Mikao Usui w swojej praktyce posługiwał się tylko trzema symbolami reiki. Symbole, które są nauczane np. na „stopniu II specjalistycznym” czy też na stopniu III (Shinpiden), nie pochodzą z nauk Mikao Usui. Symbole te zostały dodane przez innych nauczycieli reiki.

Na prowadzonych przeze mnie terapiach, kursach oraz szkoleniach reiki posługuję się symbolami, które zostały przywiezione przez mistrza Ole Gabrielsena bezpośrednio z Japonii, z góry Kurama – świętej góry, na której Mikao Usui w 1921 roku otrzymał rozeznanie w reiki. Symbole te otrzymałem w kwietniu 2014 roku bezpośrednio od mistrza Ole.

Oto nakreślone przeze mnie symbole reiki

Trzy symbole reiki
Symbole reiki nakreślone osobiście przez mistrza Piotra Dacjusza Górskiego

Różnice pomiędzy symbolami reiki – wyjaśnienie

Być może natrafiłeś na symbole Reiki, które różnią się od tych powyższych. Spowodowane to jest faktem, że na początku zachodniej linii przekazu Reiki (od mistrzyni Hawayo Takaty) nie zawsze symbole były rysowane na kursach w formie fizycznej. Często nauczyciele praktykowali wyłącznie przekaz ustny i w formie gestów. Spowodowało to, że niektórzy praktycy, później nauczyciele, rysowali symbole błędnie. Tak zaczęły powstawać różnice między symbolami, szczególnie symbolem 3, który jest najbardziej skomplikowanym symbolem w Reiki.

Warto dodać, że sama Hawayo Takata kreśliła symbole w różny sposób. Często poddawała je lekkiej modyfikacji, a następnie przekazywała je swoim uczniom.

W naukach Takaty symbole należało zapamiętać. Nie można było ich utrwalać
w jakiejkolwiek formie.

Dla przykładu poniżej zamieściłem symbole nakreślone osobiście przez Hawayo Takatę oraz Wanję Twan, która była bezpośrednią uczennicą Takaty.

Symbole reiki Hawayo Takaty
Symbole reiki autorstwa Hawayo Takaty
Symbole Reiki autorstwa Wanji Twan
Symbole Reiki autorstwa Wanji Twan symbole Wanji zostały przekazane za pośrednictwem s. Mariuszy Bugaj

A oto symbole, które przekazuje Diane Stein. Diane jest moim duchowym nauczycielem Reiki (przekaz od Jerzego Dudy) stopnia mistrzowskiego Shinpiden (z 2009r.). Tu widzimy znaczne różnice w kreśleniu symboli. Szczególnie zwraca uwagę pierwszy symbol (odbicie lustrzane) oraz symbol trzeci.

Symbole Reiki mistrzyni Diane Stein z USA
Symbole Reiki mistrzyni Diane Stein z USA

Więcej tekstów i informacji o Symbolach Reiki