Trzy kompletne symbole reiki część 2

Artykuł pt. Trzy kompletne symbole reiki został opublikowany w Polskim Magazynie Reiki 1/2017 (6).

W grudniowym numerze PMR (5/2016 (5)) zamieszczony został tekst omawiający trzy kompletne symbole reiki. Piotr Dacjusz Górski wyjaśnił źródło oraz cel ich wprowadzenia do nauk głoszonych przez Mikao Usui. Niniejszy tekst to kontynuacja tematu, przedstawienie głównych zasad stosowania symboli, badania nad ich oddziaływaniem oraz odkrywanie historii symboli reiki.

Nowy poziom duchowego wzrostu

Pierwszym symbolem stosowanym w Metodzie Reiki jest symbol nazywany Cho Ku Rei. To początek, nowy poziom duchowego wzrostu. Jego zadanie jest proste. Skoncentrować energię na danym miejscu tak bardzo, jak tylko jest to możliwe. Kreśląc ten symbol, wzrasta moc i siła reiki, dlatego warto wykorzystywać go przy każdym seansie uzdrawiania. Symbol ten wibruje tak, że skupia całą energię w jednym punkcie. Dzięki temu, działanie energii można porównać do wiązki lasera. Wykorzystując w zabiegach reiki Cho Ku Rei, czas przesyłania energii skraca się o ok. 70%. Oznacza to, że przekaz energii bez stosowania Cho Ku Rei trwa zazwyczaj 5 do 7 minut. Stosując symbol, czas skraca się do ok. 1,5 minuty.

Symbol ten reprezentuje spiralę. Niektórzy dostrzegają w nim symboliczny labirynt spirali Archimedesa. Dla jego prawidłowego działania nie ma znaczenia co osobiście w nim dostrzegamy. Sam kształt oraz jumon Cho Ku Rei wystarczy, aby aktywował inny, mocniejszy wymiar reiki. Czy jest to symbol wpływający na naszego ducha? Zdecydowanie tak. Dlaczego? Jego ruch skierowany jest do środka (rys. A). Łączy zatem w sposób nierozerwalny duchowość z doświadczaniem fizycznym. Można go porównać do drogowskazu od zewnętrznej świadomości, ku wewnętrznej, świetlistej duszy. Niektórzy nauczyciele głoszą by Cho Ku Rei kreślić prawoskrętnie (rys. B). Są tacy, którzy kreślą ten symbol nawet dwoma dłońmi jednocześnie.  Nie jest to jednak prawidłowa praktyka i całkowicie zmienia energię reiki. Spirala prawoskrętna od wieków reprezentuje odrodzenie. To stara energia w nowej formie. To przejaw reinkarnacji. Czysty przekaz reiki wykonuj  Cho Ku Rei  lewoskrętnie.

Spirala - reiki i symbole reiki

Symbol Cho Ku Rei jest symbolem Ziemi. Prezentuje się w barwach Słońca – bladożółtym i złotym. Bardzo mocno koreluje z czakrą svadishthana, muladhara oraz sahasrara w mniejszym stopniu z anahata (zobacz diagram działanie symboli reiki na poszczególne ośrodki energetyczne).

Dodatkowe zastosowanie tego symbolu to m.in.: wzmacnianie i oczyszczanie aury, energetyzowanie posiłków, napojów oraz leków. Cho Ku Rei doskonale sprawdza się jako odpromiennik i neutralizator energii. Zaawansowani i świadomi praktycy mogą wykorzystać go do stworzenia portalu światła.

Więcej tekstów i informacji o Symbolach Reiki 

Oczyszczony i uzdrowiony przez mądrość w miłości

Drugim symbolem przekazywanym w tradycji reiki jest symbol Sei He Ki. Jest to przede wszystkim symbol uzdrowienia na poziomie mentalnym i emocjonalnym. To również wyjątkowy symbol ochrony, który poprzez swoje wibracje tak koncentruje energię, że jej działanie można porównać do wodospadu, który oczyszcza i wyzwala. Dzięki Sei He Ki możemy przeprowadzić zaawansowane zabiegi energetyczne takie jak: uzdrowienie negatywnych emocji lub wspomnień, przesyłanie intencji, marzeń i pozytywnych myśli, przekazywanie energii na odległość. Dzięki Sei He Ki możemy również programować kryształy, kamienie, wodę oraz inne otaczające nas przedmioty.

Jumon Sei He Ki, oprócz mantry wpisanej w symbol i nadającej mu imię, przedstawia nazwę techniki uzdrawiania emocjonalnego. Sei He Ki nie oznacza, (jak można przeczytać w niektórych opracowaniach o reiki), połączenia umysłu człowieka i Boga! Sei He Ki oznacza po japońsku niedyspozycję, inklinację oraz nawyki. Źródła tego symbolu możemy doszukać się u Buddy Amidy. Symbol hrīḥ, bo tak się on nazywa, Lama Govinda opisuje jako: wewnętrzny głos wiedzy, prawo moralne w nas, głos sumienia. Symbol Buddy Amidy przedstawiony został poniżej.

Symbol buddy Amidy hrīḥ - SeiHeKi - REIKI

Jak widać, do złudzenia przypomina znany nam z Metody Reiki symbol Sei He Ki.

Aby jeszcze lepiej poznać jego działanie warto zaznajomić się z naturą Buddy Amidy Nyorai. Zgodnie z przekazem, jest to Budda Bezkresnego Światła i Życia, Pan Zachodniego Raju. Budda ten złożył ślubowanie, że wprowadzi do swojej Czystej Krainy Najwyższej Radości każdego, kto z czystym sercem będzie wzywać jego imię. Budda ten może swobodnie przenosić do swej krainy słabych i głupich ludzi. Wszystkich tych, którzy nie mają już nadziei na zbawienie. Odkrywamy dzięki temu głębokie przesłanie symbolu, który jeszcze niedawno znany był wyłącznie jako symbol pozwalający przekazać intencję i uzdrawiać na odległość. Widzimy jednak, że badając i poznając źródła reiki, dana jest nam głębsza świadomość. Świadomość z kolei daje nam możliwość doświadczania tego, czego do tej pory doświadczać nie mogliśmy. Warto pamiętać, że kreśląc symbol Sei He Ki jesteśmy blisko Buddy Nieograniczonego Życia, Buddy Nieograniczonego Światła, Buddy, który wyzwala wtedy, gdy nasza intencja pochodzi z czystego i nieograniczonego serca.

Poniższa grafika prezentuje mantrę symbolu hrīḥ w tradycji reiki nazywanego Sei He Ki.

mantrę symbolu hrīḥ - historia symboli reiki

W mantrze tej znajduje się święta sylaba Om. Potwierdza to stosowność wykorzystywania jej w praktykach reiki. Om jest połączone z symbolem hrīḥ i tym samym Sei He Ki. Uzasadnione jest więc jego stosowanie w duchowych praktykach reiki oraz na emblematach (np. pieczęć Szkoły Zen Reiki w Polsce – red.). Zgodnie z tradycją, Om oznacza wieczność i nieskończoność. Jest dźwiękiem, który brzmi w całym wszechświecie, w swoim milczeniu. Dźwięk ten utrzymuje w ładzie cały wszechświat. Odpowiada za tworzenie i niszczenie. Trzy głoski Aum (symbol znany częściej jako Om) są symbolem trójcy bóstw: Brahmy, Wisznu i Shivy.

Sei He Ki ma także zastosowanie we wzmacnianiu wizualizacji twórczej oraz podczas afirmacji. Działa uspokajająco i tonizująco. W połączeniu z symbolem Cho Ku Rei oczyszcza pomieszczenia, działa ochronnie na aurę. Naniesiony na futryny drzwi oraz okien, działa ochronnie na dom i wszystkich domowników. Może być używany do transformacji negatywnych uczuć, w pozytywne. Korzystając z symbolu Sei He Ki należy pamiętać o tym, że nigdy nie stosujemy go samodzielnie. Zawsze towarzyszy mu symbol Cho Ku Rei

Sei He Ki to symbol Wody. Emanuje barwą białą, jest przezroczysty. Oddziałuje na czakrę manipura i bardzo mocno wchodzi w rezonans z czakrą anahata. Ma powiązania z czakrą sahasrara, w mniejszym stopniu z czakrą ajna. Jest symbolem reprezentującym drugie wtajemniczenie na drodze do oświecenia.

Umysł wyzwolony od czasu, przestrzeni i iluzji

Symbol Hon Sha Ze Sho Nen mówi nam: źródłem wszystkiego jest właściwa świadomość, żadnej przeszłości, żadnej teraźniejszości, żadnej przyszłości. Dzięki temu symbolowi możemy połączyć się z dowolną sytuacją lub miejscem i wysyłać tam uzdrawiającą energię.

Hon Sha Ze Sho Nen to symbol Ognia. Jego ogniste właściwości można dostrzec na wykresie działania symboli reiki na poszczególne ośrodki energetyczne. Emanuje barwę ciemnopomarańczową i czerwoną. Wpływa głównie na czakry muladhara i svadishthana. Wchodzi w największy ze wszystkich symboli reiki rezonans z czakrą sahasrara oraz anahata.

Stosując Hon Sha Ze Sho Nen musimy być świadomi, że symbol ten sam z siebie nie zadziała. Zaliczany jest bowiem do symboli pasywnych. Widzimy tu wyraźny paradoks. Ogień jako element jang, przeradza się w element jin. Dzieje się tak zgodnie z prawem, że: nadmiar energii przeradza się w jej przeciwieństwo. Mając to na uwadze, niezależnie od naszej intencji oraz zastosowania, symbol ten musi być zawsze w towarzystwie Cho Ku Rei oraz Sei He Ki.

Hon Sha Ze Sho Nen pozwala nam uzdrawiać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Możemy z jego pomocą przeprowadzić uzdrawianie natury karmicznej. Przekazując energię na odległość, chcąc złamać czasoprzestrzeń, zawsze używamy tego symbolu!

Diagram obrazujący oddziaływanie opisanych wyżej symboli. Wykres przygotowany został na podstawie badań Instytutu Metapsychologii przy Szkole Zen Reiki w Polsce ©2016.

Diagram działania symboli reiki

Więcej tekstów i informacji o Symbolach Reiki