Zmiana w kursach Biomasażu i Metody Reiki

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku zmianie ulegnie czas trwania nauki Biomasażu i Metody Reiki jak również opłata za naukę.

Od 1 kwietnia wszystkie kursy Biomasażu i Metody Reiki będą trwały dwa dni – 16 godzin lekcyjnych (12 godzin zegarowych). Zajęcia odbywać się będą w grupie minimum 2 a maksymalnie 4 osoby. w godzinach od 11:00 do 17:00.

Ponadto do zaliczenia przedmiotu, wymagana będzie praktyka własna (na domownikach lub samym sobie), zarejestrowana w Dzienniku Praktyk.

W wyjątkowych sytuacjach, kursy będą mogły odbyć się w systemie indywidualnym i jednodniowym. Szczegółowe zasady należy ustalać z nauczycielem.

Nowy wymiar godzin trwania kursu: 16 godzin zajęć z nauczycielem, 42 godziny praktyk własnych.

Kończąc kurs BIOMASAŻU REIKI w Szkole Zen Reiki w Polsce, Student otrzymuje Certyfikat Reiki w języku polskim oraz angielskim jak również zaświadczenie o ukończeniu KURSU Biomasażu Reiki w wymiarze 58 godzin (MEN) według wzoru określonego w załącznikiku rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 ze zmianami).

Od 1 kwietnia 2017 roku zmianie ulega opłata za kurs Biomasażu i Metody Reiki.
I stopień Biomasażu i Metody Reiki – 650 zł
II stopień Biomasażu i Metody Reiki – 650 zł
III stopień Biomasażu i Metody Reiki – 1300 zł