To, co nieznane i to, co ukryte (wykład 2)

1 W przeszłości wiele spraw musiało być ukrytych gdyż wiedza w rękach ignorantów mogła być niebezpieczna. Osho mawiał, że naukowcy dostrzegają światowy kryzys i chcą stworzyć nauki tajemne.  Osho ma racje twierdząc, że miedzy innymi broń jądrowa nie powinna być ujawniana politykom, a dalsze wynalazki muszą zostać nieznane. Musimy oczekiwać lepszych czasów, gdy człowiek stanie się bardziej dojrzały, gdzie ujawniona wiedza nie zostanie wykorzystana przeciwko człowiekowi.

2 Kilka tysięcy lat temu mistrzowie oraz parapsychologowie zdawali sobie sprawę, że ujawnienie posiadanej wiedzy może być różnie wykorzystane. Stworzyli więc nauki tajemne, udostępnione niewielkiej grupie osób dla bezpieczeństwa ogółu ludzkości. Utajnili różnego rodzaju klucze, a tym samym wiedza ta stała się wiedzą ezoteryczną. Nauki ezoteryczne przekazywane były z wielką ostrożnością, gdyż zdawano sobie sprawę z mocy, którą można było zainicjować, korzystając z posiadanej wiedzy.

3 Z biegiem czasu niektóre nauki zostały niemalże zapomniane aż do dziś. Koniec XX wieku to czas, kiedy nauki ezoteryczne zaczynają się odradzać. Obecny świat wymaga diametralnych przekształceń. Jego struktura energetyczna  jest niebywale obniżona i wciąż będzie się obniżać, zatracając tym samym równowagę, która gwarantuje Miłość, Zdrowie oraz Bogactwo – nie tylko sfery duchowej, ale i materialnej.

4 Powstają nowe ruchy nazywane New Age, które skupiają osoby dostrzegające światowy kryzys i starające się swoją postawą oraz pracą nad sobą zmieniać siebie wierząc, że tylko modyfikując siebie, mamy możliwość zmienić cały świat.

5 Obecne grupy formalne i nieformalne, w tym ruchy religijne oraz niektóre stowarzyszenia, bardzo mocno sprzeciwiają się nadejściu Nowej Ery, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje mające na celu zniekształcenie nauk, które inicjują Świadomy Rozwój w człowieku. Negują inne ścieżki rozwoju duchowego, oceniają i podpisują się pod stwierdzeniem, że ewolucja wewnętrzna pochodzi od Szatana.

Ewolucja wewnętrzna od Szatana?

6 Prawidłowe wprowadzanie się na ścieżkę ewolucji wewnętrznej daje niebywałe efekty, które są doprawdy zadziwiające. Osoba potrafi porozumiewać się telepatycznie, przewidywać przyszłość, podróżować astralnie w ciele astralnym oraz mentalnym, uzdrawiać siebie oraz innych. Spoglądając niegdyś w podręczniki do historii pamiętamy, że wszędzie tam, gdzie jakiekolwiek sytuacje były nieznane, powodowały lęk. Lęk zaś prowadził do nienawiści, a z tego stanu było już bardzo blisko, by jakieś zjawisko zachodzące na niebie, powietrzu, ziemi, czy też w samym człowieku, nazwać działaniem diabła.

7 Tak też jest obecnie, przy czym mówiąc, że jakieś zjawiska są stworzone przez diabła, grupy formalne czy też nieformalne, nie kierują się tylko niewiedzą ale również lękiem, gdyż stan, który osiąga się podczas ewolucji wewnętrznej jest stanem dochodzenia do prawdy absolutnej. U każdej osoby, która zainicjowała w sobie proces rozwoju wewnętrznego bardzo zauważalne jest zjawisko pozbycia się klapek na oczach. Nowy świat, który osoba zaczyna dostrzegać jest prawdziwy. To prawdę absolutną ukrywają przeciwnicy rozwoju duchowego, dostrzegając w niej zagrożenie dla swojej grupy, swojej filozofii życia. Zdają sobie sprawę z mocy ewolucji wewnętrznej oraz tego, że podnosi ona energetykę człowieka, który od określonego momentu nie potrzebuje już żadnych fałszywych bogów i przywódców. Dostrzega jedynego, prawdziwego Boga, który jest stwórcą całego wszechświata i zamieszkuje w nim i w nas.

Kultura New Age

8 Ruch społecznościowy noszący nazwę New Age to jedna z prężnie rozwijających się grup, o których należy wspomnieć przy omawianiu powyższego tematu. Głównym założeniem New Age jest rozwój duchowy oraz propagowanie, że wszystko we wszechświecie jest ze sobą ściśle powiązane na płaszczyźnie fizycznej i duchowej. Ponadto wszystko, co istnieje posiada moc tworzenia oraz dokonywania zmian otaczającej nas rzeczywistości według swojej własnej, indywidualnej woli. Grupa New Age sprzeciwia się jakiejkolwiek przemocy uważając, że miłość jest dobrem i celem życia każdego człowieka oraz, że świat ulegnie przemianie gdy ludzkość osiągnie odpowiedni poziom rozwoju duchowego. Osoby z New Age nie oceniają nikogo, gdyż wierzą w wolność wyboru i w to, że każdy człowiek może podejmować różne decyzje w określonych momentach swojego życia. Ponadto życie jest stanem przejściowym, stanowiącym tylko jeden z etapów rozwoju. Śmierć nie jest metą naszej podróży, a tylko procesem transformacji energii w inną formę. Społeczność ta uważa, że nauka nie jest w stanie wytłumaczyć wszystkiego, gdyż jest tylko niedoskonałym instrumentem naszego poznania. Alternatywne metody mogą stanowić skuteczniejsze wyjście z danego problemu, aniżeli sposoby naukowe.

Argumenty przeciwko ewolucji wewnętrznej

9 Jak już wspomniałem, przeciwnicy jakiegokolwiek rozwoju duchowego powołują się na siłę diabła, twierdząc, że to on daje możliwość osiągnięcia stanów, które uzyskuje się podczas pracy nad rozwojem duchowym. Twierdzą, że to co widzi osoba podczas jasnowidzenia, kartomancji, podróży astralnych i mentalnych jest iluzją stworzoną przez samego Szatana. Powołują się na setki relacji różnych osób, które zajmowały się kiedyś rozwojem duchowym i doznały swego rodzaju opętania przez złe duchy. Takie osoby próbowały popełniać samobójstwa, nękane były w nocy oraz podczas dnia przez istoty duchowe emanujące diabelską energią, słyszały obce, złe głosy. Odczuwały rozbicie wewnętrzne. Dopiero wzywanie Stwórcy dawało im siłę na uwolnienie się od, jak to nazywają, wpływu złych duchów.

W czym tkwi problem?

10 Problem tkwi w braku czystości myśli i dążeń osoby praktykującej ewolucję wewnętrzną. Problemem jest głos sumienia. Podczas przeprowadzonych przeze mnie badań ustaliłem, że 99% przypadków, na które powołują się przeciwnicy ewolucji wewnętrznej, to przypadki osób związanych z konkretną grupą religijna, która w swoich naukach głosi i zabrania kontaktu oraz praktykowania m.in. rozwoju duchowego, bioenergoterapii, radiestezji czy też Tarota. Mimo, że osoby te nie potrafiły odnaleźć się na ścieżce rozwoju duchowego przekazanej im przez rodziców, podejmując decyzję o wyborze innej drogi, w swojej świadomości subiektywnej, zakazy oraz nakazy pozostały. Osoby te zostały naznaczone pieczęcią przynależności do konkretnej struktury na poziomie nie tylko ciała fizycznego, ale i duchowego (energetycznego) i na tym poziomie pozostały owe przykazania i interdykty, które spowodowały konflikt Stare – Nowe.

Sprzeczność

11 Nowa ścieżka rozwoju duchowego, która została zainicjowana w drodze wolnego wyboru i poszukiwań spowodowała zanik równowagi fizycznej i duchowej. Stan braku równowagi energetycznej był kluczem do zaistniałych później zmian. Zaburzenia równowagi fizycznej i duchowej, które w tym przypadku obserwujemy u osoby, zdaniem przeciwników – opętanej przez złego ducha, który kieruje rozwojem wewnętrznym, może powodować głębokie stany obniżenia energetycznego, gdzie człowiek staje się bardzo podatny na otaczające go negatywne energie, które również mają niską wibrację. Problem ten nie wystąpiłby, gdyby nastąpiło wyeliminowanie braku czystości myśli oraz dążeń.

Opętanie

12 Nie podlega żadnej dyskusji zaistniała sytuacja ogarnięcia osoby obcą, negatywną strukturą energoinformacyjną i z tym w żaden sposób nie będę polemizował gdyż jak już wyżej wspomniałem taki fakt jest bardzo częsty u osób, które wchodząc na ścieżkę ewolucji wewnętrznej trwają wciąż w starych, narzuconych strukturach, zakorzenionych w świadomości subiektywnej. Jest rzeczą naturalną, że nauka jednej ścieżki wyklucza naukę drugiej ścieżki – i tu zaczyna się problem.

Inicjacje – pozbycie się konfliktu

13 Już wiesz w czym tkwi główny problem – tak dla przeciwnika ewolucji wewnętrznej, jak i dla samego zwolennika – ucznia. Prostym wyjściem z tego problemu jest przejście inicjacji czyli swego rodzaju rytuału, działającego na poziomie duchowym – energetycznym oraz fizycznym. Słowo inicjacja pochodzi z języka łacińskiego i oznacza początek. Zatem inicjacja jest początkiem na nowej drodze życia, jest również początkiem nowego okresu naszej samorealizacji. Proces inicjacyjny oznacza trwałą transformację naszego ciała energetycznego. Taką inicjacją jest na przykład chrzest, który oczyszcza energetykę człowieka z negatywnych struktur nazywanych grzechem pierworodnym. Przejście takich inicjacji, które udziela wyłącznie uprawniona osoba, w całości zapobiega występowaniu jakichkolwiek konfliktów powodujących brak czystości myśli i dążeń. Dzięki temu wejście na nową ścieżkę ewolucji wewnętrznej jest w pełni bezpieczne i gwarantuje niebywałe efekty. Należy pamiętać, że inicjacja była i jest nadal używana w różnych tradycjach, stosowana jest wśród uczniów, praktyków duchowych i ma na celu przede wszystkim podwyższenie świadomości oraz udzielenie ochrony.

Szkoły bez inicjacji czyli samoinicjacja ucznia

14 Są różne szkoły które nie praktykują udzielania inicjacji. Na takich ścieżkach uczeń bardzo długo praktykuje pod okiem swojego nauczyciela i w indywidualnym dla siebie czasie przechodzi tzw. Samoinicjację. Doskonałym przykładem samoinicjacji jest historia Mikao Usui, mężczyzny, który długie lata studiował sanskryt w świątyni buddyjskiej w celu odnalezienia sposobów, jakimi uzdrawiali Budda i Jezus z Nazaretu. Po wielu latach nauki, podczas medytacji na świętej górze Kuriyama, doznał samoinicjacji i stał się mistrzem oraz nauczycielem z niesamowitym darem – uzdrawiania ludzi i zwierząt. Kolejnym przykładem jest Joga. Aby w Jodze uzyskać to, co uzyskuje się podczas inicjacji np. reiki należy praktykować Jogę przez około 20 lat – codziennie przez około 1,5 godziny.

Na zakończenie

15 Są osoby, które uważają, że inicjacje nie są czymś dobrym dla ludzi, podają różne argumenty, z którymi z oczywistych powodów nie będę polemizował, gdyż każdy z nas ma prawo do wyrażania swojego zdania. Ja jako mistrz i nauczyciel Reiki, inicjując uczniów w I oraz II stopniu nie spotkałem się z negatywnym odbiorem przeniesienia mocy za pośrednictwem inicjacji. Z drugiej strony, jeżeli czujemy przed czymś strach, lepiej nie korzystać z takiego dobrodziejstwa gdyż może to przynieść krzywdę. U takiej osoby może powstać omawiany wcześniej konflikt Stare – Nowe, a wtedy dzieli nas mały krok od tego, by ścieżka ewolucji wewnętrznej zamieniła się w ścieżkę obłąkania.