Reiki ezoteryczne

Artykuł pt. Reiki ezoteryczne został opublikowany w Polskim Magazynie Reiki 4/2016 (4).

Metoda Naturalnego Uzdrawiania Reiki postrzegana jest przede wszystkim jako energia uzdrawiająca. Mało kiedy wspomina się, że reiki jest czysto ezoteryczną metodą (reiki ezoteryczne), nawiązującą do prastarych zasad przekazywanych przez magów, jasnowidzów oraz parapsychologów. W takim wypadku reiki musi podlegać pewnym uniwersalnym prawom energetycznym.

Energia reiki. Energia miłości, zrozumienia i akceptacji. Wiele osób mówi, że energia ta jest energią pozytywną, przepełniającą poczuciem oparcia i wsparcia, równoważącą na różnych płaszczyznach i planach naszego istnienia oraz mającą działanie wyłącznie pozytywne. Oczywiście jest to prawda. Energia reiki działa na wielu poziomach, miedzy innymi na poziomie fizycznym, emocjonalnym oraz psychicznym. Na poziomie fizycznym działa przeciwbólowo, poprawia krążenie krwi, wzmacnia proces detoksykacji, ma działanie przeciwgorączkowe, przeciwdrgawkowe, wzmacnia naturalne procesy regeneracji, w tym gojenia się ran wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Na drugim poziomie – emocjonalnym, relaksuje, usuwa ból emocjonalny, wyostrza współczucie, miłość oraz podwyższa zaufanie do świata. Natomiast odpowiednio zastosowana na poziomie psychicznym, uwalnia od stresu, podnosi zdolność uczenia się, usuwa negatywne wzorce myślowe. Reiki jest energią miłości, wsparcia; energią, która pozwala nam inaczej, lepiej patrzeć na świat. Jako nauczyciel, podczas prowadzonych przeze mnie kursach mówię, że reiki jest energią miłości. Poznając jej korzenie, zagłębiając się z uczniami w tajniki świata energii, nie można pominąć faktu, że reiki jest także metodą czysto ezoteryczną. Nie ma ona nic wspólnego z chrześcijaństwem, pomimo tego, że jednym z nauczycieli reiki była siostra zakonna i ksiądz Kościoła Katolickiego. Reiki jest ezoteryką, jej integralną częścią i trudno temu zaprzeczyć. Gdy obiektywnie zagłębimy się w Metodę Reiki poznamy jej prawdziwą naturę. Zaczynamy dostrzegać, że technika i energia reiki to nie tylko prosta metoda uzdrawiania, ale także sposób na wewnętrzny i świadomy rozwój. To, jak mówi Mikao Usui (twórca Metody Reiki – red.): ukryta metoda przywoływania szczęścia.

Metoda naturalnego uzdrawiania reiki jest bardzo mocno powiązana z ezoteryką . Jest to widoczne na wielu poziomach nauki i pracy z tą energią. Jeżeli reiki jest energią ezoteryczną musi samorzutnie podlegać prawom ezoteryki. Badając naturę reiki dostrzec możemy, że tak w rzeczywistości jest. Jednym z takich praw jest twierdzenie, które pochodzi z nauk o Hunie – energia podąża za naszą uwagą. Tak więc każda energia płynie zgodnie z naszą wolą, gdyż to nasza uwaga, koncentracja, czy też mówiąc inaczej – siła umysłu, ukierunkowuje płynącą w nas i od nas energię. W Metodzie Reiki każdy uczeń wie, że najpierw należy poprosić o to, aby reiki zaczęła płynąć. Nie jest to nic innego jak odpowiednie ukierunkowanie energii, aby zaczęła przepływać w odpowiednim kanale energetycznym, przepełniła nas, a następnie, za pośrednictwem naszych dłoni, dotarła do pacjenta i rozpoczęła proces uzdrawiania. Zasada ta wykorzystywana jest także w BHP Metody Reiki. Dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu energii, poprzez modlitwę i wizualizację, która składa się z trzech części, jesteśmy chronieni przed negatywnymi wpływami energii patologicznych, które stworzyły stan chorobowy u naszego pacjenta. Modlitwa, jak już wspomniałem, składa się z trzech części. (1) Prosimy o reiki, aby nas przepełniła, (2) aby przez nasze dłonie przedostała się do naszego pacjenta, (3) aby wszelka negatywna energia została usunięta przez jego stopy do ziemi, i tym samym całkowicie zneutralizowana i wykorzystana dla dobra naszego oraz całego świata.

Inteligentna Energia Uniwersalna

Mówi się, że reiki jest energią inteligentną, pierwotną, uniwersalną. To od niej wyodrębniły się inne energie twórcze, takie jak energia myśli, seksu, złości, miłości, nienawiści, zrozumienia. Filozofia wschodnia mówi na to ying – yang, dwie równoważące się siły. W każdej uniwersalnej energii, a przyznać musimy, że energia reiki zaliczana jest do energii uniwersalnej, musi być biegun dodatni i biegun ujemny. Tak więc reiki, w rozumieniu ezoterycznym, jest energią uniwersalną, która skrywa w sobie aspekty pozytywne i aspekty negatywne. Co więcej, o tych aspektach pozytywnych, jak i negatywnych coraz więcej się mówi i nie tylko chodzi tu o słowa osób, których celem jest zwalczanie ezoteryki, ale również przez samych parapsychologów, badaczy świata niewidzialnego.

Tradycyjne kursy Metody Reiki oparte są na twierdzeniu, że reiki jest energią miłości. Słowa te powtarzane są jak mantra – za Hawayo Takatą, która sprowadziła reiki z Japonii do świata zachodniego, tworząc z niej energię czysto chrześcijańską. Jednak nie możemy mówić wyłącznie o pozytywach reiki, gdyż wiemy, że ta energia jest uniwersalna, czyli posiadająca wszystko to, co jesteśmy w stanie doświadczyć na ziemi. Nie jest to tylko energia miłości, ale i energia rozpaczy oraz smutku. Wszystko to zależy m.in. od tego, w jaki sposób reiki zostanie ukierunkowana i wykorzystana.

Na kursach i szkoleniach reiki przedstawiana jest wyłącznie jako energia miłości, pokoju i dobra. Nie porusza się tematu złego wykorzystywania tej energii. Często można się spotkać z nauczaniem, że reiki można stosować wyłącznie do pozytywnego oddziaływania na człowieka, zwierzęta i otoczenie. Ale czy to jest rzeczywiście prawda?

Każda energia podąża za naszą uwagą

Jak już wspomniałem, według jednego z praw ezoteryki – każda energia podąża za naszą uwagą, czyli każdy może ukierunkować przepływ energii w taki sposób, w jaki chce. Wszystko zależy od poziomu rozwoju osoby oraz jej duchowej intencji.

Na kursach reiki pierwszego stopnia każdy uczeń uczy się modlitwy, którą wymawia trzy razy, aby uaktywnić przepływ energii. Modlitwa ta składa się z trzech części. Każda z tych części odpowiednio ukierunkowuje przepływ energii. Na samym początku prosi się, aby energia zaczęła płynąć w odpowiedni sposób (przez poszczególne czakry i meridiany), a następnie by przez dłonie została przekazana do pacjenta. Kolejny, trzeci element, mówi o uziemieniu negatywnej energii drzemiącej w pacjencie. Modlitwa ta programuje i wytycza drogę, w jaki sposób ma płynąć energia i jakie zadanie ma spełnić. Wszystko to dzieje się zgodnie z ezoteryczną zasadą pochodzącą z nauk Huny: zasada trzecia – MAKIA: energia podąża za naszą uwagą.

Mówi się, że podobne przyciąga podobne, czyli wypowiadając słowa, czy też myśląc o czymś negatywnym, zaczynamy do siebie przyciągać sytuacje oraz inne negatywne energie. Przyciągamy negatywne, destrukcyjne programy energetyczne, które w późniejszym czasie materializują w nas coś destrukcyjnego, często patologicznego. Jeżeli natomiast otaczamy się myślą pozytywną, przepełnioną miłością, dobrocią i zrozumieniem, te pozytywne wartości zagoszczą w naszym codziennym życiu oraz życiu naszych najbliższych.

Energia zawsze płynie w taki sposób, w jaki ją prześlemy i nie ma żadnej różnicy, czy jest to energia niskiego rzędu, czy też energia o bardzo wysokich wibracjach, jak np. energia reiki. Prosząc o reiki jesteśmy w stanie tak nią pokierować, że może komuś lub czemuś wyrządzić krzywdę. Tylko wysokie wibracje energii można zaliczyć do energii uniwersalnych. Tylko one posiadają całe spektrum twórczej energii i od nas zależy, jak te energie zostaną wykorzystane.

Energia reiki – energia zmanipulowana?

Czy energię reiki możemy wykorzystywać w niecnych celach? Na pewno tak. Jeszcze kilka lat temu na kursach reiki uczono wyrównywać pole energetyczne (rozczesywać aurę – red.) i bezpośrednio oddziaływać na czakry. Teraz odchodzi się od tej praktyki, szczególnie na I stopniu reiki, gdyż zdarzało się, że zamiast pomóc, praktycy reiki szkodzili swojemu pacjentowi. Sprawa manipulowania subtelną strukturą człowieka komplikuje się jeszcze bardziej na II stopniu wtajemniczenia. Zgodnie z założeniami Metody Reiki, do drugiego stopnia nie każdy uczeń jest dopuszczany. Na II stopniu uzyskuje się tzw. upoważnienie mistyczne. Na tym etapie mamy do dyspozycji tak zwane symbole reiki, które uznawane są za magiczne pieczęcie pozwalające dokonywać modyfikowania energii reiki zgodnie z naszą wolą. Śmiało można powiedzieć, że na II stopniu Metody Reiki zaczynamy manipulować płynącą energią w taki sposób, aby osiągnąć zadowalające dla nas i pacjenta rezultaty.

Zastosowane odpowiednio symbole zmieniają uniwersalną energię w tzw. energię specjalistyczną. Modyfikują ją, zmieniają jej wibracje w taki sposób, aby zastosowana w konkretnych przypadkach przyniosła możliwie najlepsze rezultaty. Chociażby pierwszy symbol, wzmacnia działanie reiki, która zaczyna płynąc przez dłonie z kilkakrotnie większą siłą. Przy tym symbolu energia pozostaje taka sama, nie ulega żadnej modyfikacji energetycznej, a jedynie wzmacnia swój przepływ. Inaczej jest, gdy zaczynamy stosować symbol drugi, czy też trzeci. Stosując symboli drugim, zwany potocznie symbolem mentalnym, możemy wpływać na drugiego człowieka w sposób mentalny. Symbol ten daje możliwość dostania się do najgłębszych pokładów świadomości oraz podświadomości, dostania się do umysłu człowieka i dokonania w nim jakiś zmian. Najczęściej stosuje się ten symbol przy usuwaniu traumatycznych przeżyć i zastępowaniu ich czymś pozytywnym. Najwięcej możliwości daje symbol trzeci, który modyfikuje energię w taki sposób, że osoba poddana jego oddziaływaniu znajduje się poza newtonowską wizją czasu i przestrzeni. Trzeci symbol łamie wszelkie znane w fizyce zasady. Nie ma już czas i przestrzeni. Wszystko odbywa się tu i teraz, w tym momencie. Za pośrednictwem tego symbolu jesteśmy w stanie przepracować lub dokonać zmian w przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości. Dzięki niemu możemy zaprogramować najbliższe dni, tygodnie, a nawet lata w taki sposób, aby wszystko to, co zostało przez nas zaplanowane, urzeczywistniło się niemalże w stu procentach. Jest tu także możliwość wpływania na osoby, które w większym lub mniejszym stopniu mają nam pomóc w realizacji planów i nieważne, czy te osoby są nam znane w obecnej chwili, czy też pojawią się dopiero w naszym życiu za kilka tygodni, a nawet i lat.

Czy opisane wyżej działania nie są swego rodzaju manipulacją przy pomocy energii reiki?

Na kursach podaje się wiele przykładów stosowania kluczy energetycznych (symboli reiki – red.). Między innymi jeden z takich przykładów mówi o tym jak załatwić pozytywnie wizytę w urzędzie. Aby to otrzymać, wystarczy wysłać w wszechświat odpowiednio ułożone symbole. Do tego odpowiednie jumony (nazwy znaków – red.) – to wystarczy, aby osiągnąć pozytywny i zamierzony cel.

Nazywa się to programowaniem naszej przyszłości. W taki prosty sposób możemy między innymi zaprogramować zbliżający się egzamin, ważne spotkanie w sprawie pracy, czy też poprawić nasze relacje interpersonalne. I tak oto niegdyś uniwersalna energia reiki zamienia się w tzw. energię specjalistyczną, którą otrzymujemy poprzez naszą intencję, wizualizację i odpowiednie symbole.

Symbole reiki

Tradycyjne symbole (są tylko trzy symbole w Metodzie Reiki – red.) wydobywają z reiki inne, zadziwiające działanie. Można to opisać powołując się na znany każdemu alfabet. Uniwersalna energia reiki reprezentuje cały, kompletny alfabet rozpoczynający się literą A, a kończący literą Z. Reiki posiada wszystkie potrzebne energie, dzięki którym można wyleczyć każdą chorobę ([…] Duchowy lek na przeróżne choroby […] – Mikao Usui – red.) Sposób ten jest wykorzystywany na pierwszym stopniu, kiedy przykładamy ręce do pacjenta i przekazujemy mu czystą energię w żaden sposób niezmodyfikowaną. W tym przypadku reiki samodzielnie określa – gdyż jest energią inteligentną, jeżeli pozwolimy jej działać beż żadnej modyfikacji – gdzie ma płynąć. Jeżeli w jakimś miejscu brakuje np. literki D – inteligentna energia prześle ją do tego miejsca. W taki oto sposób reiki wykorzystuje wszystkie dane jej możliwości uzdrawiając umysł, duszę oraz ciało.

Więcej tekstów i informacji o Symbolach Reiki 

Nieco inaczej wygląda to na stopniu drugim. Tu jesteśmy w stanie samodzielnie wybrać, jakie chcemy wykorzystać literki w danym zabiegu. To było całkowicie niemożliwe na stopniu pierwszym. Teraz mamy możliwość stworzenia słowa, a nawet całego zdania. Nie ma żadnych ograniczeń w wyborze liter. Z alfabetu tego możemy ułożyć słowo MIŁOŚĆ, jak również ZŁOŚĆ czy też NIENAWIŚĆ. Symbole uzyskane na drugim stopniu są w stanie tego dokonać. Chciałbym tu zaznaczyć, że tylko od nas będzie zależało, w jakim celu będziemy wykorzystywać energię reiki. Czy będzie to pozytywne, twórcze działanie, czy też bierne, a z tym bardzo negatywne oddziaływanie na drugiego człowieka.

Komplikuje się to jeszcze bardziej przy stopniu drugim, nazywanym specjalistycznym, nie przez wszystkich nauczycieli reiki praktykowanym. Ja osobiście nie prowadzę zajęć drugiego stopnia specjalistycznego, gdyż wychodzi on poza klasyczny nurtu Metody Reiki. Są tu różne symbole, lecz nie są to symbole reiki, a jedynie znaki, czy też klucze energetyczne, które zostały stworzone, a raczej wyśnione przez różnych nauczycieli duchowych. Można tu znaleźć starożytne symbole jak pentagram, raku czy bardziej nowoczesne, opracowane przez współczesnych nauczycieli i mistrzów. Każdy symbol modyfikuje i zmienia fale energii reiki wybierając z niej i stosując tylko kilka, lub kilkanaście liter całego jej spektrum. Poprzez to działanie uzyskuje się specyficzne wibracje, które nie są obojętne dla naszego ciała duchowego, emocji i umysłu.

W grudniowym numerze Polskiego Magazynu Reiki będę kontynuował poruszony tu temat. Zagłębimy się w tajemnicę oryginalnych symboli wykorzystywanych w Metodzie Reiki oraz tych, które pojawiły się w tej metodzie poprzez proces ewolucji tego systemu.