Podręcznik Kundalini Reiki

 

Kundalini Reiki III stopnia

Zgodnie z założeniami twórcy systemu Kundalini Reiki, z chwilą uzyskania inicjacji/dostrojenia trzeciego stopnia Kundalini Reiki, jesteś gotów do udzielania dostrojeń innym osobom. 

Pełna gotowość do dostrajania innych następuje nie wcze­śniej niż po około 21 dniach od otrzymania inicjacji Kundalini Reiki III stopnia.

Dodatkowe inicjacje/dostrojenia

Otrzymując dostrojenie Kundalini Reiki trzeciego stopnia, nabywasz świadomość oraz zdolność do wykorzy­stywania energii kundalini reiki w następujący sposób.

  1. Diamentowe reiki

Podczas przekazywania energii z intencją diamentowe reiki, otwiera się diament eteryczny, który położony jest nad czakrą sahastrara. Dzięki diamentowi, cała energia reiki, która przepływa ze źródła do naszego ciała przez czakrę sahastrara, nabiera właści­wości diamentu. Jest to bardzo silna energia, która ma moc oświeca i uzdrawia wszystkiego, co spotka na swojej drodze. Diamentowe reiki działa tak długo aż rozwiąże wszelkie pro­blemy.

Instrukcja wykorzystania

Kiedy będziesz chciał wykorzystać tę energię, poproś o diamentowe reiki  zamiast kundalini reiki. Energia ta niezwykle wzmacnia energię reiki dlatego też osobiście wyko­rzystuje ją jako pieczęć każdego prowadzonego przeze mnie za­biegu uzdrawiania.

  1. Kryształowe reiki

W całym naszym ciele mamy małe złoża pewnych kryształów. Powstają one w wyniku wszelkiego rodzaju urazów, jakich do­świadczyliśmy w czasie naszego życia. Z każdym razem kiedy staramy się zamieść pod dywan nasze traumy i urazy, formują się one w postaci kryształów. Traumy te mogą też dotyczyć ta­kich sytuacji, jak np. złamanie ręki, choroba. Jeśli ktoś złamie rękę, to wtedy w omawianych kryształach jest przechowywana pamięć o bólu i uczuciach, jakie towarzyszyły temu zdarzeniu. Poprzez rozpuszczenie tych kryształów pozbywamy się nieroz­wiązanych problemów i zmagazynowanych wspomnień związa­nych z traumatycznymi przeżyciami. Uzdrowione mogą zostać niemal wszystkie kryształy, jakie znajdują się w naszym ciele.

Ważna informacja

Wykonując zabieg kryształowe reiki, należy zwiększyć ilość przyjmo­wanych płynów. W okresie minimum 7 dni należy pić przy­najmniej 1,5 litra wody dziennie. Dzięki wodzie, wszystkie krysz­tałki zostaną wypłukane i wydalone z moczem. Spożywaną wodę możesz energetyzować energią reiki.

Instrukcja wykorzystania

Całkowite uzdrawianie składa się tutaj z dwóch sesji. Każda z nich powinna trwać około 15 minut. W trakcie sesji obie ręce muszą dotykać pacjenta. Uzdrawianie poprzez kryształowe reiki nie może być wykorzystywane w formie seansu na odległość. Jeśli natomiast chcesz wykorzystać tę metodę dla samouzdrawiania, wykonujesz ją w taki sposób, jak uzdrawianie na odległość. Pełne uzdrawianie można przeprowadzić raz na kilkanaście miesięcy (najczęściej co 1,5 roku) dla jednej osoby.

  1. DNA reiki

Zabieg z wykorzystaniem DNA reiki, wzmacnia zdolność uzdrawiania nici DNA. Dzięki temu możemy uzdrawiać nega­tywne obciążenia i choroby genetyczne. Zauważalne rezultaty są widoczne po pierwszych 3 tygodniach.

Instrukcja wykorzystania

To uzdrawianie może być wykorzystywane na bezpośrednich spotkaniach z pacjentem, a także na odległość. Złóż swoje dło­nie razem i poproś o energię DNA reiki. Pełne uzdrawia­nie można przeprowadzić raz na kilkanaście miesięcy (naj­częściej co 1,5 roku) dla jednej osoby. Sesja uzdrawiania zaj­muje około 5 minut.

  1. Reiki traum urodzeniowych

Proces narodzin często stanowi poważny uraz. W przypadku naj­łagodniejszego wydania tej traumy, musisz użyć konkretnego ro­dzaju energii uzdrawiania.

Instrukcja wykorzystania

To uzdrawianie może być wykorzystywane na bezpośrednich spotkaniach z pacjentem, a także na odległość. Złóż swoje dło­nie razem i poproś o energię reiki traum urodzeniowych. Pełne uzdrawianie można przeprowadzić raz dla jednej osoby. Sesja uzdrawiania trwa około 5 minut.

  1. Reiki lokacji

Podobnie jak występują więzi karmiczne między ludźmi, ist­nieją także połączenia karmiczne pomiędzy ludźmi oraz miej­scami. Te powiązania mogą być przytłaczające i czasem mają wpływ na nasze zdrowie psychiczne, pracę, miłość. Ten rodzaj energii podobny jest do energii diamentowe reiki i daje bardzo dobre rezultaty.

Instrukcja wykorzystania

To uzdrawianie może być wykorzystywane na bezpośred­nich spotkaniach z pacjentem, a także na odległość. Złóż swoje dłonie razem i poproś o energię reiki lokacji. Pełne uzdra­wianie przeprowadza się zazwyczaj raz dla jednej konkret­nej lokalizacji. Sesja uzdrawiania trwa około 5 minut.

Ważna informacja

Przy wykonywaniu reiki lokacji powinniśmy pamiętać o miej­scowościach z którymi jesteśmy w jakiś sposób zwią­zani. Szczególnie reiki lokacji powinniśmy wykonać dla miejsca urodzenia, dorastania oraz tych miejsc, w których odgrywały się dla nas ważne sytuacje życiowe.

  1. Reiki poprzednich wcieleń

Reiki poprzednich wcieleń służy do uzdrawiania blokad kar­micznych, które mogły powstać w poprzednich żywotach.

Instrukcja wykorzystania

To uzdrawianie może być wykorzystywane na bezpośred­nich spotkaniach z pacjentem, a także na odległość. Złóż swoje dłonie razem i poproś o energię reiki poprzednich wcieleń. Należy wykonać minimum 3 sesje uzdrawiania dla uzyskania odpowiednich rezultatów.

  1. Balans reiki

Otrzymując dostrojenie do energii kundalini reiki trzeciego stopnia, można w 30 sekund z wykorzystaniem odpowiedniej pozycji dłoni, do­konać balansu całego naszego systemu energetycznego. Balans reiki równoważy życiową energię i doprowadza ją do odpo­wiedniego poziomu, który wynosi według filozofii życia ducho­wego 40/60.

Instrukcja wykorzystania

Złóż czubki palców i kciuków razem na 30 sekund. Dzięki temu rozpoczynasz balansowanie całego systemu energetycz­nego. Balansowanie systemu energetycznego będzie trwało przez około godzinę aż do momentu uzyskania całkowitej równowagi. Balans reiki można wykonać tylko raz dziennie.

Zabieg energią kundalini reiki

Zanim rozpoczniesz uzdrawianie z wykorzystaniem metod poznanych na trzecim stopniu kundalini reiki, najpierw wyko­naj wszystkie zabiegi na sobie. Przeprowadź zabieg kryształowe reiki, uzdrawiania sytuacyjnego, które poznałeś na pierwszym stopniu kundalini reiki. Następnie możesz dokonać uzdrawiania traum urodze­niowych, reiki lokacji oraz reiki poprzed­nich wcieleń, a także DNA reiki. Na samym końcu doświadcz diamentowego reiki.

W dalszej części tego podręcznika Kundalini Reiki zamieściłem dodatkowe instrukcje, które pomogą Ci wykonywać złożone i kompleksowe zabiegi uzdrawiania w systemie Kundalini Reiki.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close