Tekst z grobowca Mikao Usui Sensei Reiki

Tekst z grobowca Mikao Usui Sensei Reiki

Someone who studies hard (i.e. practices meditation) and works assiduously to improve body and mind for the sake of becoming a better person is called „a man of great spirit”. People who use that great spirit for a social purpose, that is, to teach the right way to many people and do collective good, are called „teachers”. Dr. Usui was one such teacher. He taught the Reiki of the universe (universal energy). Countless people asked him to teach them the great way of Reiki and to heal them.

Ten, kto uczy się i pracuje uczciwie nad sobą, nad rozwojem swego ciała i ducha aby stać się lepszym, jest człowiekiem wielkiego ducha. Ludzi, którzy tak postępują dla dobra innych aby wskazywać im drogę i czynić dobro, nazywamy mistrzami. Jednym z tych mistrzów był dr Usui. On przekazał wielu ludziom reiki. Wiele osób zwracało się do niego z prośbą o naukę i uzdrowienie. Jego pierwsze imię było Mikaomi, drugie Gyoho.

Dr. Usui was born in the first year of the Keio period, called Keio Gunnen, on August 15th (1865). His first name was Mikao and his other name is pronounced either Gyoho (or Kyoho). He was born in the village of Yago in the Yamagata district of Gifu prefecture. His ancestor’s name is Tsunetane Chiba. His father’s name was Uzaemon. His mother’s family name was Kaweai. From what is known, he was a talented and hard working student. As an adult he traveled to several Western countries and China to study, worked arduously, but did at point run into some bad luck. However he didn’t give up and trained himself arduously.

Urodził się w Yago, miasteczku należącym do dystryktu Xamagata i prefektury Gifu. Jego ojciec nazywał się Uzaemon a matka Kawaii. Przyszedł na świat w pierwszym roku ery Keio, nazywanej również Keio Gunner, 15 sierpnia roku 1865. Był niezwykle zdolny i uczył się wielu rzeczy. Będąc młodym i żądnym wiedzy zwiedził wiele państw. Był wielkim człowiekiem, ale nie zawsze dopisywało mu szczęście. Nigdy jednak nie poddawał się. Ciągle był żądny wiedzy.

One day he went to Mount Kurama on a 21 day retreat to fast and meditate. At the end of this period he suddenly felt the great Reiki energy at the top of his head, which led to the Reiki healing system. He first used Reiki on himself, then tried it on his family. Since it worked well for various ailments, he decided to share this knowledge with the public at large. He opened a clinic in Harajuku, Aoyama, Tokyo in April of the 11th year of the Taisho period (1922). He not only gave treatment to countless patients, some of whom had come from far and wide, but he also hosted workshops to spread his knowledge. In September of the twelfth year of the Taisho period (1923), the devastating Kanto earthquake shook Tokyo. Thousands were killed, injured, or became sick in its aftermath. Dr. Usui grieved for his people, but he also took Reiki to the devastated city and used its healing powers on the surviving victims. His clinic soon became too small to handle the throng of patients, so in February of the 14th year of the Taisho period (1925), he built a new one outside Tokyo in Nakano.

Pewnego dnia udał się na górę Kurama aby tam pościć i medytować. Przebywał tam 21 dni. Po 21 dniach doznał olśnienia energią reiki, doświadczył na sobie jej mocy i potem dzielił się tą łaską z innymi. Aby udostępnić reiki ludziom otworzył kliniki w Harajuku, Aoyama i Tokio w kwietniu, jedenastego roku ery Taisho (1922). Organizował tam spotkania, odczyty, oraz przeprowadzał zabiegi uzdrawiające na wielu ludziach. Wiele osób zwracało się do niego i ustawiało w gługie kolejki przed jego domem, aby móc się wyleczyć. We wrześniu dwunastego roku ery Taisho (1923) ogromne trzęsienie ziemi (Kanto) obróciło w gruzu Tokio. Wielu straciło życie, było wielu rannych i chorych. Doktor Usui, z sercem przepełnionym bólem, uzdrawiał w całym mieście liczne ofiary trzęsienia. Szybko klinika przez niego otwarta okazała się za mała i w 1925 roku przeniósł się do Nakano, gdzie wybudował nową.

His fame spread quickly all over Japan, and invitations to distant many ailments. Once he went to Kure, another time to Hiroshima prefecture, then to Saga prefecture and Fukuyama. It was during his stay in Fukuyama that he was hit by a fatal stroke on March 9th, of the fifteenth year of the Taisho period (1926). He was 62 years of age.

Jego sława rozeszła się natychmiast po całej Japonii. Był zapraszany do wielu miast. Był m.in. w Kure, Hiroszimie, Saga i w Fukuyama. Podczas pobytu w Fukuyama zachorował i odszedł w wieku 62 lat, 9 marca piętnastego roku ery Taisho (1926).

Dr. Usui had a wife named Sadako; her maiden name was Suzuki. They had a son and a daughter. The son, Fuji Usui took over the family business after Dr. Usui’s passing.

Żona Mikao Usui nazywała się Sadako, z domu Suzuki. Mieli dwoje dzieci, syna i córkę. Syn, Fuji Usui, po Smierci ojca zarządzał dobrami rodziny.

Dr. Usui was a very warm, simple and humble person. He was physically healthy and well-proportioned. He never showed off and always had a smile on his face; he was also very courageous in the face of adversity. He was, at the same time, a very cautious person. His talents were many. He liked to read, and his knowledge of medicine, psychology, fortune telling and theology of religions around the world was vast. This life long habit of studying and gathering information certainly helped pave the way to perceiving and understanding Reiki. Reiki not only heals diseases, but also amplifies innate abilities, balances the spirit, makes the body healthy, and thus helps achieve happiness. To teach this to others you should follow the five principles of the Meiji Emperor and contemplate them in your heart. They should be spoken daily, once in the morning and once in the evening. 1) Don’t get angry today. 2) Don’t worry today. 3) Be grateful today. 4) Work hard today (meditative practice). 5) Be kind to others today. The ultimate goal is to understand the ancient secret method for gaining happiness (Reiki) and thereby discover an all purpose cure for many ailments. If these principles are followed you will achieve the great tranquil mind of the ancient sages. To begin spreading the Reiki system, it is important to start from a place close to you (yourself), don’t start from something distant such as philosophy or logic.

Dr Usui był człowiekiem bardzo serdecznym, skromnym, nigdy nie wywyższał się i zawsze miał uśmiech na ustach. Nigdy jednak nie skrywał swych uczuć. Był bardzo uczynny i pod wieloma względami był wzniosłą duszą. Dużo czytał i posiadał szerokie wiadomości z zakresu psychologii, medycyny, teologii różnych religii. Jego ciągłe poszukiwania i życie poświęcone poszerzaniu wiedzy przyczyniły się do głębokiego zrozumienia istoty reiki. Wiedział, że najważniejszą istotą reiki nie jest tylko uzdrowienie z chorób fizycznych, ale przede wszystkim poszukiwania równowagi pomiędzy ciałem i duchem. Aby tego dokonać trzeba przestrzegać pięć zasad ustanowionych przez cesarza MeiJi i uczynić je swoimi, głęboko w sercu. Dlatego trzeba je powtarzać każdego ranka i nocy: dziś nie złość się, dziś nie martw się, dziś bądź wdzięczny, dziś pracuj uczciwie (nad sobą), dziś bądź życzliwy dla wszystkich. Kiedy wypełniamy te pięć zasad budzi się w nas duch dawnych mędrców.

Sit still and in silence every morning and every evening with your hands folded in the „ghasso” or „Namaste”. Follow the great principles, and be clean and quiet. Work on your heart and do things from the quiet space inside of you. Anyone can access Reiki, because it begins within yourself!

Doktor Usui zalecał: twórzcie w ciszy, siedźcie każdego ranka i wieczoru z dłońmi na sercu, w gassho. Wsłuchujcie się w te wspaniałe zasady, bądźcie czyści i spokojni. Pracujcie z sercem, zagłębcie się w ciszę która was wypełni i wtedy reiki zacznie zapuszczać głębokie korzenie w was samych. Każdy może tego dokonać.

Philosophical paradigms are changing the world. If Reiki can be spread throughout the world it will touch the human heart and the morals of society. It will be helpful for many people, not only healing disease, but the Earth as a whole. Over 2000 people learned Reiki from Dr. Usui. Even more learned from his senior disciples who carried Reiki further. Now after Dr. Usui’s passing, Reiki will continue to spread far and wide. It is a universal blessing to have received Reiki from Dr. Usui and to be able to pass it on to others. Many of Dr. Usui’s students converged to build this memorial here at Saihoji Temple in the Toyotoma district. I was asked to write these words to help keep his great work alive. I deeply appreciate his work and I would like to say to all of his disciples that I am honored to have been chosen for this task. May many understand what a great service Dr. Usui did to the world.”

Świat szybko zmienia się, zmieniają się filozofie, ale reiki rozprzestrzeni się po całej Ziemi, dotrze do ludzkich serc. A jeżeli tak się stanie, pomoże wielu uleczyć się nie tylko z chorób, ale uleczy też i ziemię. Ponad 2000 osób otrzymało inicjacje Reiki z rąk dr Usui. Inni uczyli się już od jego uczniów. W najodleglejszych zakątkach ludzie uczyli się Metody Reiki. Teraz, po śmierci doktora Usui, reiki nadal będzie rozprzestrzeniać się. Było wielkim błogosławieństwem móc uczyć się reiki od niego, móc odczuwać jego wielkość i posiąść zdolność jej przekazywania. Szanuję głęboko jego pracę i chcę powiedzieć wszystkim jego uczniom, że czuję się zaszczycony będąc wybranym do spełnienia tego obowiązku. Jestem pewien, że wiele osób zrozumie jak olbrzymie zasługi dla świata i dla przyszłości ma dr Usui.

Tekst z grobowca Mikao Usui Sensei Reiki

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close