nauczyciel i mistrz Metody Reiki
naturoterapeuta – specjalista medycyny naturalnej,
instruktor rekreacji ruchowej, jogi i biomasażu

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do mojego bezpłatnego biuletynu informacyjnego. Otrzymuj informacje o mojej działalności, kursach, warsztatach, szkoleniach, bezpłatnych spotkaniach, audycjach na żywo w Internecie.


Metoda Reiki, biomasaż i terapie komplementarne

– podstawowe informacje…

Czym jest reiki?
Reiki jest energią, która ma moc uzdrawiania. Odkrywca tej energii i zarazem twórca tej metody powiedział, że energia ta jest ukrytą metodą przywoływania szczęścia, duchowym lekiem na przeróżne choroby. Posługując się tą niesamowitą, uzdrawiającą energią, możemy uzdrowić swoje życie i doznać harmonii na wielu płaszczyznach naszego funkcjonowania.

Źródła Metody Mikao Usui wywodzą się ze starożytności. Już kilka tysięcy lat temu, sztuka ta była rozwijana i praktykowana. Głównym narzędziem pracy z reiki są dłonie. To poprzez dotyk, można przekazać potrzebującemu duchową energię życia.

Metoda pracy i uzdrawiania energią została stworzona przez Mikao Usui, Japończyka, buddystę, świeckiego mnicha i doktora literatury. To właśnie Usui, poprzez ciężką pracę oraz wiele fizycznych jak i duchowych wyrzeczeń, przywrócił starożytną sztukę uzdrawiania.

Praktyka metody uzdrawiania według Usui, oparta została na pięciu fundamentach, które z biegiem czasu nazwano Pięcioma Zasadami Reiki. Zasady te zostały wprowadzone przez twórcę systemu, Mikao Usui. Inspiracją do ustalenia poniższych zasad był cesarz Japonii Meiji.

Oto Pięć Zasad Reiki – Usui Reiki Ryōhō

  1. właśnie dziś nie złość się
  2. właśnie dziś nie martw się
  3. właśnie dziś bądź dobry dla innych
  4. właśnie dziś działaj uczciwie oraz pracuj nad sobą
  5. właśnie dziś okaż swoją wdzięczność

Powyższe zasady mają na celu utrzymać w praktyku oraz pacjencie odpowiedni poziom duchowej energii. Dzięki przestrzeganiu tych zasad, proces uzdrawiania reiki nie jest w żaden sposób blokowany. Dzięki temu wzrasta zaufanie, cierpliwość, szczodrość, łagodność i uczciwość. To z kolei przekłada się na podwyższenie jakości życia oraz prawdziwe doświadczania tego, co się wokół nas wszystkich dzieje.

Czytaj więcej o Metodzie Reiki

Jak wyglądają kursy reiki?

Kursy Metody Reiki

Kurs to wyjątkowe spotkanie ucznia i nauczyciela. To czas, podczas którego uczeń poznaje czym jest energia oraz w jaki sposób można z niej korzystać dla dobra swojego oraz innych.

Kursy Metody Reiki prowadzi doświadczony nauczyciel i mistrz Reiki. To gwarantuje otrzymanie wiedzy nie tylko tej teoretycznej ale i przede wszystkim tej praktycznej. Na pierwszy rzut oka, metoda ta może wydawać się tajemna, trudna i skomplikowana. Przy bliższym poznaniu systemu pracy i uzdrawiania reiki, okazuje się ,że jest to metoda bardzo prosta i intuicyjna.

Każdy z kursów jest indywidualny i dopasowany do potrzeb studenta. Wszystko zależy od zainteresowań oraz potrzeb i oczekiwań ucznia. Podczas szkolenia reiki, omawiane są zaawansowane techniki pracy z życiodajną energią. Poznawane są techniki oddechowe, medytacje oraz odpowiednie gesty dłoni. Każde szkolenie kończy się dostrojeniem, nazywanym również inicjacją. Dostrojenie do reiki można zaliczyć do rytuału, który może wykonać wyłącznie wykwalifikowany nauczyciel. To dzięki odpowiedniemu dostrojeniu, student może doświadczyć przepływu energii i zacząć z nią pracować oraz przekazywać ją innym.

W kursach prowadzonych przez nauczyciela Piotra Dacjusza Górskiego, główny nacisk kładziony jest na intuicyjne posługiwanie się energią. Szkolenia Piotra wyzbyte są zachodnich modyfikacji, które zostały dodane aby zaspokoić potrzeby ego niektórych nauczycieli i mistrzów tej metody uzdrawiania.

Każdy ze studentów kursu otrzymuje specjalny pakiet szkoleniowy. W kład pakietu wchodzi broszura szkoleniowa I i/lub II stopnia jak również książka Filozofia Życia Duchowego DUCH. Każdy z kursów zakończony jest inicjacją oraz wydaniem świadectwa oraz certyfikatu ukończenia kursu.

? Zobacz linię przekazu Metody Reiki

Kim jest Mistrz Reiki?

Nauczyciel i mistrz

Mistrz Reiki jest osobą wskazującą drogę młodym adeptom tej prastarej, starożytnej sztuki uzdrawiania. Dokonuje on też (mistrz z uprawnieniami nauczyciela) inicjacji umożliwiającej przekaz energii, dzięki któremu młodzi uczniowie stają się odpowiednim kanałem przepływu energii reiki, tak że mogą następnie wykorzystywać ją do uzdrawiania innych.

Warto zaznaczyć, że nie każdy mistrz jest nauczycielem.
Tylko mistrz i nauczyciel reiki ma pełne uprawnienia do nauczania
metody uzdrawiania inne osoby.


Mistrz reiki swoją wiedzę i doświadczenie zdobywa na drodze trzystopniowego rozwoju poprzez uczestnictwo w specjalnych kursach, oraz poprzez swoją uzdrowicielską działalność.
 
Każdy mistrz i nauczyciel powinien posiadać wiele zdolności, które są niezbędnie do doskonałego wykonywania obowiązków spadających na osobę obdarzoną tym tytułem.
 
Przede wszystkim powinien być on człowiekiem obdarzonym niezwykłą empatią i otwartą na innych ludzi. Z racji tego, że jest to nauczyciel, który wdraża przyszłych uzdrowicieli w tajniki tej sztuki, powinien on posiadać wysoko rozwinięty talent pedagogiczny, oraz ogromną cierpliwość i chęć przekazywania wiedzy i dzielenia się swoim doświadczeniami z innymi.
 
Droga wiodąca do zdobycia tytułu nauczyciela i mistrza reiki nie jest prostą ścieżką rozwoju. Każdy, kto chce nim zostać musi się odpowiednio przygotować poprzez uczestnictwo w trzystopniowym szkoleniu – kursie metody Usui.
 
Nauka reiki rozpoczyna się zawsze od kursu pierwszego stopnia nazywanego Shoden. Udział w nim nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania i może uczestniczyć w nim każdy, kto pragnie połączyć się z uniwersalną energią życia, oraz pała chęcią pomagania innym. Kurs ten wprowadza młodych adeptów w główne założenia tej metody. Pokazuje on w jaki sposób przyjmować życiodajną energię, aby następnie przekazywać ją zarówno ludziom i zwierzętom w taki sposób, by ulżyć im w cierpieniu. Udział w nim pozwala również poznać wszystkie uniwersalne prawa, którymi rządzi się świat energii. Seminarium pierwszego stopnia zawsze kończy się inicjacją, której przejście umożliwia samodzielne wykonywanie zabiegów oczyszczania, energetyzowania i przekazywania energii innym.
 
Kurs drugiego stopnia nosi nazwę Okuden, a udział w nim wymaga już większego przygotowania. W seminarium drugiego stopnia można wziąć udział dopiero po upływie około jednego miesiąca od otrzymania inicjacji pierwszego stopnia. Przed uczestnictwem w tym kursie, uczniom zalecana jest zwykle intensywna praktyka, która pomaga oczyścić i wzmocnić system energetyczny i w ten sposób przygotować go na inicjację drugiego stopnia. Kurs ten uczy w jaki sposób należy posługiwać się specjalnymi symbolami umożliwiającymi przekazywanie uzdrawiającej energii na odległość. W czasie tego kursu każdy uczeń poznaje też sposób na to, by z pomocą energii Reiki doznać zdrowia, miłości, szczęścia, oraz bogactwa.
 
Trzeci stopień Metody Reiki nazywa się Shinpiden. Dopiero on pozwała na uzyskanie poziomu mistrzowskiego oraz przygotowuje do bycia nauczycielem Reiki. Wiedza w tym przypadku przekazywana jest indywidualnie, a nie na zorganizowanych kursach. Dzięki niemu można zdobyć kompletne wiadomości na temat tej sztuki uzdrawianie.

Podstawy uzdrawiania w biomasażu i reiki

​Kursy biomasażu w Szkole Zen Reiki w Polsce

Reiki (słowo pochodzenia japońskiego 靈 氣) jest nazwą energii oraz metodą uzdrawiania za pomocą uniwersalnej energii życia. Słowo rei w języku japońskim oznacza ducha, natomiast słowo ki to  energia i życie. Całe słowo reiki w wolnym tłumaczeniu oznacza uniwersalna energia życia.

W medycynie komplementarnej, reiki postrzegana jest jako energia przenikająca wszystko i wszystkich. Jest energią dzięki której istniejemy, możemy się rozwijać i w pełni doświadczać darów życia. Każdy z nas ma nieograniczony dostęp do tej energii lecz zdolność do jej pełnego odczuwania jest bardzo ograniczony. Bariery te powstają przede wszystkim w wyniku obecnego stylu życia. Duży wpływ na nasz kontakt z energią ma odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, właściwa edukacja oraz rozwój swojej świadomości i ducha.

Reiki jest energią przynoszącą szczęście. Jak powiedział twórca, jest to energia mająca moc i siłę na prostowanie zagmatwanych ścieżek naszego życia. Dzięki niej możemy osiągnąć równowagę w życiu uczuciowym, zawodowym, zdrowiu i duchu.

System uzdrawiania i samorozwoju według Mikao Usui
Historia powstania Metody Reiki jest bardzo fascynująca i zaczyna się w 1865 roku w Japonii. To właśnie 15 sierpnia 1865 roku urodził się Mikao Usui, twórca systemu uzdrawiania Usui Reiki Ryōhō, systemu znanego pod ogólną nazwą Metoda Reiki.

Mikao Usui od najmłodszych lat wychowywany był w buddyjskiej tradycji Tendai. W wieku około 4 lat został posłany do klasztoru buddyjskiego gdzie pobierał nauki i uzyskał wyższe wykształcenie i doktorat z literatury. Jak możemy przeczytać w pamiątkowych rękopisach, Usui  znał języki obce i posiadał zachodnią wiedzę na temat medycyny, filozofii i teologii.

Podczas epidemii cholery, będąc bliski śmierci, Mikao doznał cudownej wizji Buddy Mahavairocana, która spowodowała jego zainteresowania różnymi systemami uzdrawiania. Szukając odpowiedzi na dręczące go pytania, wstąpił do buddyjskiej szkoły Shingon gdzie przez wiele lat studiował starożytne teksty praktykując przy tym różne metody uzdrawiania.

Około 1914 roku Mikao Usui postanowił przeprowadzić medytację w intencji oświecenia i odkrycia uzdrawiających i boskich energii. W tym celu udał się na świętą dla Japończyków górę Kuriyama. Tam, jak głosi legenda, dwudziestego pierwszego dnia praktyk modlitwy i medytacji doznał samoinicjacji w reiki.

Według legendy Mikao Usui po samoinicjacji na górze Kuriyama przez kilka miesięcy uczył i uzdrawiał swoich uczniów. Gdy jego działania zaczęły przynosić owoce, zaczął podróżować po Japonii, nauczać i uzdrawiać innych. Do swojej śmierci w 1926 roku, Mikao Usui nauczył reiki ponad 2000 osób. Jednym z uczniów był Chujiro Hayashi, który inicjował na mistrzynię Hawayo Takatę, którą uznaje się za pierwszą propagatorkę Reiki w świecie zachodnim.

Należy zaznaczyć, że Metoda Reiki nie jest religią. Nie jest również filozofią. Jest, jak powiedział Mikao Usui: ukrytą metodą przywoływania szczęścia, duchowym lekiem na przeróżne choroby. Mikao poznaną przez siebie energię, wykorzystywał przede wszystkim do przywoływania szczęścia efektem czego było uzdrowienie nie tylko ducha ale i ciała. Wykorzystywał w tym celu różne zaawansowane techniki m.in. reiki teate, nentatsu ho, hatsurei ho czy jakikiri joka ho.

W metodzie tej dużą wagę odgrywają duchowe zasady szczęśliwego życia Gokai Meiji. Stanowią one integralną część całej metody i procesu uzdrawiania. Zasady te zostały zaczerpnięte przez Mikao Usui od cesarza Japonii Mutsuhito (1852 – 1912), pośmiertnie zwanego cesarzem Meiji. Zasady te zostały wprowadzone do obowiązkowej praktyki Usui Reiki Ryōhō.

 
Gokai Meiji – Pięć Zasad Reiki

dziś:
nie złość się,
nie martw się,
bądź wdzięczny,
pracuj wytrwale,
bądź miły dla innych.


Cały system naturalnego uzdrawiania według Mikao Usui bazuje na założeniach wschodniej medycyny a więc uznaje, że zdrowie oznacza harmonię ciała, umysłu, ducha oraz otoczenia, natomiast choroba powstaje w wyniku zaburzenia lub też baraku harmonii w ciele duchowym. Zaburzenia te powstają w szczególności gdy przepływ życiowej energii jest zablokowany lub nierównomierny. Energia reiki usuwa te zaburzenia pobudzając organizm do regeneracji oraz niwelując wszelakiego rodzaju blokady energetyczne powstałe w czakrach oraz meridianach. Dzięki takiemu działaniu następuje zrównoważenie energii całego ciała dzięki czemu można odzywać miłość, zdrowie i bogactwo.

Energia w systemie Usui używana jest nie tylko w stosunku do ludzi ale również do zwierząt, roślin oraz natury martwej. Szczególnie w krajach zachodnich jak również coraz częściej w Polsce zabiegi i biomasaże energetyczne wykonywane są w szpitalach w celu poprawy zdrowia oraz przyspieszenia regeneracji całego organizmu.

Każdy może nauczyć się tej metody! Nauka odbywa się w trzech etapach:
Pierwsze dostrojenie – Upoważnienie Fizyczne – dostosowuje system energetyczny ucznia do korzystania z energii reiki oraz rozszerza jego możliwości poboru energii tak, by mógł efektywnie używać jej na sobie i innych. Mistrz i nauczyciel Reiki uczy podstawowych teorii działania energii oraz technik uzdrawiania – głównie miejsc przykładania dłoni, którymi przekazywana jest energia do ciała pacjenta.

Drugie dostrojenie – Upoważnienie Mistyczne – powinna nastąpić zwykle nie wcześniej niż kilka tygodni po pierwszym dostrojeniu. Podczas niej nauczyciel przekazuje uczniowi specjalne 3 symbole, które ukierunkowują energię oraz modyfikują jej działanie. Dzięki tym symbolom uczeń może oprócz działania na ciele pacjenta, uzdrawiać też jego sferę mentalną (umysł, ducha), a także wzmocnić i przedłużyć działanie reiki na pacjencie. Po tym dostrojeniu nabywa się zdolności do przekazywania reiki na odległość, niezależnie od czasu i przestrzeni.

Trzecie dostrojenie – Upoważnienie Absolutne – jest nazywane inicjacją mistrza i nauczyciela. Uczeń poznaje w jaki sposób nauczać oraz udzielać dostrojeń do pracy z energią reiki.

Najważniejsze efekty działania energii:
·        Regeneracja uszkodzonych tkanek i przyspieszenie procesu gojenia,
·        Przywracanie sprawności systemu odpornościowego,
·        Walka z alergiami i długotrwałymi infekcjami,
·        Wzmocnienie i usprawnienie organów wewnętrznych,
·        Usuwanie zaburzeń związanych z zasypianiem oraz samym snem,
·        Likwidowanie skutków nerwic, depresji oraz stresu,
·        Przywracanie równowagi emocjonalnej i duchowej,
·        Proces inicjacji – dostrojenia w sposób tradycyjny reiju, błogosławi, uzdrawia i usuwa negatywną karmę, klątwy, oka i uroki. Odcina od wampirów energetycznych oraz wpływu innych osób.

Więcej informacji o kursach i szkoleniach 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close