Forma nauki i wymagania do kursu Biomasażu Reiki

Od dnia 11 kwietnia 2016 roku Piotr Dacjusz Górski wprowadził zmiany oraz dodatkowe wymagania  dla kandydatów chcących przystąpić do nauki Metody Reiki. Zmiany te zostały wprowadzone w celu podwyższenie standardów i efektów nauczania oraz dostosowania programu oraz formy nauczania do wymogów stawianych przez Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty jak również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dzięki wysokim standardom nauczania, Szkoła Zen Reiki w Polsce może po ukończeniu kursu, wstawić Certyfikat Reiki w języku polskim oraz angielskim jak również zaświadczenie o ukończeniu KURSU (MEN) według wzoru określonego w załączniku rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 ze zmianami).

Główne założenia kształcenia na kursie Biomasaż Reiki (kod zawodu Biomasażysta 323003)

Biomasażysta wykorzystuje zabiegi masażu energetycznego w celu relaksacyjnym, profilaktycznym oraz ogólnej poprawy stanu zdrowia swojego pacjenta.

Zawód biomasażysty ma charakter usługowy. Biomasażysta wykorzystuje naturalne metody terapii. Sferą działania biomasażysty jest ciało człowieka zarówno od strony fizycznej jak i energetycznej. Biomasażysta, bazując na wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii oraz medycyny wschodniej, ustala zaburzenia w funkcjonowaniu psychofizycznym człowieka. Przed przystąpieniem do zabiegu przygotowuje swoje miejsce pracy oraz dobiera odpowiedni rodzaj terapii i narzędzi. Wykonuje biomasaż normalizując krążenie energii i procesy fizjologiczne w organizmie człowieka, co wpływa na likwidowanie objawów stresu i przemęczenia, relaksuje przywracając wewnętrzny spokój i regenerując siły. Biomasażysta informuje pacjenta o możliwości wystąpienia po zabiegu objawów przesilenia poprzedzających powrót do równowagi oraz udziela informacji, jak w takiej sytuacji postępować. Wśród swoich pacjentów propaguje zdrowy tryb życia (ćwiczenia fizyczne, oddechowe, zasady odpowiedniego odżywiania i relaksacji) dla poprawy stanu zdrowia i wzmocnienia sił witalnych.

Do zadań zawodowych biomasażysty należy:

 1. prowadzenie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia i informowanie pacjenta o wskazaniach i przeciwwskazaniach do zabiegu;
 2. rozpoznawanie zaburzeń fizycznych i energetycznych;
 3. dobieranie technik terapeutycznych;
 4. korygowanie zaburzeń fizycznych i energetycznych;
 5. przywracanie prawidłowego funkcjonowania organizmu;
 6. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, sanitarno-epidemiologicznymi, ochrony ppoż., ochrony środowiska, ergonomii.

Do wykonywania zawodu biomasażysty preferowane jest wykształcenie policealne o kierunku biomasażysta, bądź wykształcenie średnie o dowolnym kierunku i ukończony kurs biomasażu prowadzony przez placówki kształcenia ustawicznego. Biomasażysta powinien ponadto doskonalić kompetencje z zakresu medycyny: anatomii, fizjologii, patologii i psychologii człowieka.

opis standardów kompetencji zawodowych dla tego zawodu można znaleźć w bazie danych: www.kwalifikacje.praca.gov.pl

Główne zmiany w podejściu i nauczaniu Metody Reiki:

 1. Kurs Reiki połączony jest z kursem biomasażu. Dzięki temu po ukończeniu kursu Student otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu Biomasażu Reiki według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Kurs podzielony jest na trzy części:
  1. Część teoretyczną oraz praktyczną w kontakcie z nauczycielem, w wymiarze minimum 8 godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych), realizowanych w jeden, dwa lub trzy dni;
  2. Część praktyczną podczas której Student samodzielnie praktykuje poznane techniki biomasażu reiki prowadząc jednocześnie Dziennik Praktyki (załącznik 1) w wymiarze 32 godzin lekcyjnych (24 godzin zegarowych), realizowanych w ciągu 30 dni.
  3. Część trzecia to indywidualne konsultacje w wymiarze 2 godzin za pośrednictwem Skype / telefon lub osobiście.
 3. Po ukończeniu części teoretycznej oraz praktycznej w kontakcie z nauczycielem pkt. 2 ust. 1, Student otrzymuje dostrojenie do pracy z energią zgodnie z poziomem zaawansowania oraz europejski certyfikat Metody Reiki w języku polskim oraz angielskim (załącznik 2).
 4. W trakcie trwania części praktycznej pkt. 2 ust. 2, Student zobowiązany jest do odbycia przynajmniej dwóch konsultacji telefonicznych lub Skype/Viber z nauczycielem w celu omówienia przebiegu praktyki. Termin konsultacji ustala uczeń w porozumieniu z nauczycielem.
 5. Po zakończeniu praktyki pkt. 2 ust. 2, oraz dopełnieniu obowiązków wynikających z pkt. 4, Student przesyła do Szkoły wypełniony Dziennik Praktyki na podstawie którego zostaje sporządzony protokół zaliczenia kursu oraz wystawione zostaje zaświadczenie o jego ukończeniu. Zaświadczenie wydawane jest przez Szkołę Zen Reiki w Polsce na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) (załącznik 3) i jest wysyłane na adres korespondencyjny Studenta.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close